Felanmälan

Om Envac

Envac är ett internationellt miljöteknikföretag som bidrar till hållbara samhällen med hjälp av modern avfallshantering, sopsuganläggningar. Vi leder utvecklingen i branschen och förbättrar kontinuerligt systemen med nya lösningar.

Envac vill bidra till en bättre miljö och förbättra livskvaliteten i städerna. Vi vill att våra sopsuganläggningar, som transporterar avfallet under mark och i kulvertar, ska vara en naturlig del av stadens infrastruktur och det självklara valet för insamling av avfall i städer, på sjukhus och på flygplatser.

I koncernen ingår även Envac Optibag som utvecklar och designar optiska sorteringsanläggningar.

Grundat

1953 (Aktiebolaget Starksugarna)

Geografiska marknader

Envac har 35 kontor in 22 länder i Norden, Nord- och Sydeuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Australien (se vidare Organisation).

Verksamhet

  • Designar, utvecklar och levererar sopsuganläggningar för hållbara städer, sjukhus och flygplatser.
  • Drift, underhåll och uppgradering av sopsuganläggningar.
  • Designar, utvecklar och levererar optiska sorteringsanläggningar för avfall och återvinning med hjälp av flerfärgade påsar.

CEO

Joakim Karlsson (Stockholm, Sverige)

Ägare

Stena Adactum AB, ett företag i Stena-sfären (Göteborg, Sverige).

Nyckeltal Stena-sfären

Totala intäkter uppgick under 2018 till MSEK 60.649 och resultatet före skatt till MSEK 1.014. Antalet anställda är cirka 15.500.

Envacs lösning för hållbar avfallshantering

Välkommen till framtidens hållbara stad, där avfall transporteras under jord, papperskorgarna är självtömmande och sopbilar ett minne blott.

Relaterade ämnen

Felanmälan