Felanmälan

Driftinformation

Här rapporterar vi så snart vi kan, planerat underhåll och eventuella större driftstörningar samt driftstopp i våra sopsuganläggningar.

Aktuella driftstörningar

12/5, 2021

Stockholm:

Huddinge Nycentrum – Delar av anläggningen står still på grund av kommunikationsfel.

Söderhöjden – Vatteninträngning i rör, arbete pågår. Kärl finns utställda på Vasavägen 85-133 samt Snapphanevägen 96-130.

 

Planerade driftstopp

Pågående år 2021

Stockholm:

Hallonbergen– Rörläggning i Ör till nya sopsugsterminalen.

Adresserna där rörledningarna som ska läggas om och tills vidare kommer ha kärl är:

MAMSELLSTIGEN 2-8

ÖRSVÄNGEN 3-15

LOGDANSVÄGEN 4-48

Rörläggningen planeras att vara klar i oktober 2021. Därefter ska samtliga befintliga fastigheter driftsättas till den nya terminalen.

Rågsved  Sopsugen på Stövargatan 1-29 är avstängd. Reparation på tryckluftssystemet pågår pga angrepp av gnagare. Sopkärl finns utställda.

Skarpnäck- Hela anläggningen är avstängd pga grundvatten har trängt in i systemet. Containers samt sopkärl är utställda i de drabbade områdena. Arbete pågår med att driftsätta nedstängda inkast, beredskapsplan är utförd och efterföljs.

Huvusta, Solna – JUNGFRUDANSEN 2-18, JUNGFRUDANSEN 17 avstängda pga imploderade rör i området. Envac arbetar tillsammans med Solna Stad, på en lösning. Sopkärl och containers är utställda i berörda områden.

Felanmälan

Felanmälan görs i första hand till fastighetsskötaren som kontaktar Envac.

Om du inte får tag i fastighetsskötaren kontaktar du Envac, enklast med formuläret Kundtjänst eller på telefon: 010-265 00 00. Du kan också maila till: service@envac.se

OBS! Från och med 8/10-2020 har vi nytt nummer till Kundtjänst; 010 265 00 00 gäller för hela Sverige

Informationsmaterial

Envac tar gärna fram skräddarsydd information till varje område, där det tydligt framgår vad som kan slängas i sopsugssystemet. Detta underlättar för användarna och förebygger onödiga stopp.

Kontakta vår marknadsavdelning så berättar vi mer.

 

Felanmälan