Felanmälan

Miljöpolicy

Envac Scandinavia är ett av Sveriges ledande företag inom miljöteknik vars verksamhet består av utveckling, produktion och underhåll av sopsugsteknik.

Envac Scandinavias mission är att bidra till en bättre stadsmiljö genom att erbjuda rationella och hållbara avfallsinsamlingssystem och tjänster. Ett av företagets strategiska mål är att erbjuda en avfallsinsamling med bästa möjliga miljöprestanda.

Utöver att följa miljölagstiftning och direktiv som företaget omfattas av används ett internt miljöledningssystem. Det är framtaget med hänsyn till kraven i ISO 14001 och har som mål att ständigt förbättra och minska den negativa miljöpåverkan från produkter, tjänster och interna processer.

Genom att kontinuerligt utveckla produkters materialval, energiprestanda och livslängd arbetar Envac Scandinavia mot målet att erbjuda produkter med bästa möjliga miljöprestanda.

Vid val av material för ingående komponenter i nya produkter görs externa miljöbedömningar av materialet för att undvika de alternativ som påverkar miljön negativt genom föroreningar.

Envac arbetar ständigt för att utveckla system med lägre energianvändning per mängd insamlat avfall. En metod som används för att minska energianvändningen är att optimera nya anläggningar efter de förutsättningar som ges i respektive projekt och skapa skräddarsydda lösningar. Under driften fortsätter arbetet att hålla energianvändningen på en låg nivå och Envac erbjuder tekniska lösningar för att sänka den ytterligare.

Genom Envac Scandinavias serviceorganisation kan drift, service och underhåll planeras för att optimera anläggningars prestanda och förlänga deras livslängd för att spara resurser över tid.

ISO9001 Certifikat

Hela Envac-koncernen är certifierad enligt ISO9001:2015 av Lloyd’s Register Quality Assurance.

Envac skall vara känd som en kompetent och pålitlig partner inom automatiserad avfallshantering och inom teknik och system för separering av avfall.

 

Ladda ner certifikatet
Felanmälan