Felanmälan

Vänföretag till Stockholms stadsmission 2019

Vi är stolt vänföretag till Stockholms Stadsmission 2019. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser så som mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv.

Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla!

Läs mer om vad det innebär här.

Julen 2018 bestämde vi oss för att värna extra om våra närmaste medmänniskor. Därför sponsrade vi Stadsmissionerna i både Göteborg och Stockholm i deras livsviktiga arbete.

Smart och hållbar stadsutveckling

Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter med upp till 90 procent.

Det innebär minskade luftföroreningar och en stadsmiljö som är både tystare, tryggare och mer hygienisk.

Läs mer om vår hjärtfråga

Envac och FN:s Globala mål

Världens städer måste börja jobba för att nå Mål 11.

Vi på Envac utvecklar hela tiden smart teknik som uppmuntrar städer och dess invånare till en mer hållbar avfallshantering.

Läs mer
Felanmälan