Kort om

Norra Djurgårdsstaden (NDS ), (på engelska Stockholm Royal Seaport) är ett av de största utvecklingsprojekten i Europa. Tidigare industrimiljöer omvandlas till levande stadsmiljöer med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Envac valdes som leverantör av sopsugssystemet för att dela med sig av sin expertis som uppnåtts bland annat genom att vara en del av Hammarby Sjöstads stadsutveckling med höga miljöprofil.

Norra Djurgårdsstaden stadsodling (Källa Stockholms stad) är licensierad enligt CC BY-SA 2.0

Projektet

2030 förväntas NDS omfatta minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser – som alla kommer att anslutas till Envacs sopsugssystem. Systemet är en av många innovativa miljötekniker i områdets miljöprofil.

Med ambitiösa mål fokuserade på effektiv resurshantering och att leverera en övergripande struktur som stöder flera ekosystem krävdes högsta standard. När det gällde avfallsinsamlingen skulle den vara användarvänlig, funktionell och hållbar.

Med både sopinkast och självtömmande papperskorgar utplacerade över hela området har Envac säkerställt att avfall alltid på ett enkelt sätt kan slängas och snabbt transporteras till områdets sopsugsterminal.

Norra Djurgårdsstaden/Stora Sjöfallet (källa Stockholms stad) är licensierad under CC BY-SA 2.0

Datainsamling för bästa miljöprestanda

Envac systemet samlar in data om hur systemet används. Sopinkasten öppnas med en RFID tag och systemet registrerar när, var, hur mycket och vilken typ av avfall som slängs.

Uppgifterna används för att ge feedback till användarna av systemet om återvinningsgrad och kvalitet. Samt till systemägarna om t ex operativ optimering, inte minst när det gäller energiförbrukning.

Sopsugsterminalen som är placerad i ett bergrum är projekterad för bästa möjliga hållbarhet. Införandet av en värmeväxlare i stationen gör att värme som genereras från systemet kan ledas tillbaka in i terminalen.

Ett vägningssystem används för containrarna för att säkerställa en maximal fyllnadsgrad innan de töms.

Det finns inget behov av manuell insamling eller transport av hushållsavfall i bostadsområdet. Trafiken med insamlingsfordon har minskat med 90%, vilket skapat en säkrare boendemiljö.

10 ton avfall/dag

använder el och luftflöde istället för resurskrävande och ohållbara metoder som är beroende av fossila bränslen

4 separata avfallsfraktioner

Papper/Plastförpackningar/Restavfall och skräp (papperskorgar)

400 inkast

behändigt placerade för enkel åtkomst

100 självtömmande papperskorgar

i publika områden

Bästa hållbara stadsprojekt

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vann pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt i kategorin ”Hållbara samhällen”, som delades ut vid FN: s klimatkonferens i Paris 2015 av C40 Cities Climate Leadership Group – ett nätverk som förbinder mer än 80 av världens megastäder.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält