Kort om

Eco-City, en kinesisk-Singapore stad, är det näst största regerings-till-regeringsprojektet mellan Singapore och Kina.

Det är också en banbrytande utveckling som stöds av visionära mål, inklusive en önskan att skapa en stad som är socialt harmonisk, miljövänlig och resurseffektiv.

I bakgrund av en snabb urbanisering och för att uppfylla sitt åtagande att skapa hållbara och resurseffektiva samhällen tilldelades Envac uppdraget att installera ett sopsugssystem för att serva 32 bostadshus och 20 offentliga byggnader.

Projektet

För att stötta utvecklingskonceptet, vilket var att integrera hållbara lösningar som är kommersiellt lönsamma och möjliga för utbyggnad, utformade Envac ett system som skulle serva cirka 350 000 människor och föras vidare till framtida generationer.

87 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Mat- och restavfall

400 inkast

Bekvämt placerade för enkel tillgång

10 500 m transportrör

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

Tianjin Eco-City är ett utmärkt exempel på hur framåtblickande städer reagerar på frågor kring klimatförändringar, krympande resurser och växande befolkningar för att gynna dem som bor där. Envac systemet är en av de miljölösningar som har hjälpt oss att förverkliga vår ambitiösa vision för staden och uppfylla våra mål på flera nivåer. Envac uppfyller inte bara behoven idag utan vi är övertygade om att det kommer att fortsätta att tillgodose behoven under många decennier framöver.

Resultatet

Sedan driftsättning 2012, har Envac systemet:

Möjliggjort för Enabled Tianjin Eco-City Environment Protection Company att bygga fler lägenheter för att ta itu med stadsdensiteten genom att frigöra utrymme som skulle ha krävts för traditionell avfallshantering.

Främjat Tianjin Eco-Citys mål att bli ett flaggskepp för hållbarhet genom att integrera den senaste tekniken för hållbar avfallshantering.

Fått bort sopbilar från stadens gator, medfört en trevligare miljö och hjälpt till att uppnå stadens ambitiösa luftkvalitetsmål.

Bidragit till att Tianjin Eco-City uppfyller sina avfallsmål att återvinna 60% av allt avfall som genereras i staden.

Dygnet runt transporterat stora mängder avfall under jord med en process som säkerställer att avfallssamlingen förblir osynlig och inte luktar. Vilket medför ett mervärde för miljön.

Installerat ett system som kan byggas ut allt eftersom Tianjin Eco City’s växer; ytterligare byggnader kan enkelt anslutas till Envacsystemet.

Minskat sopbilar i området med 90 procent, vilket har skapat en mer säker och miljövänlig stad.

Se fler projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält