Projekttyp / Stadsmiljö

Bergen

Samtidigt som Bergen bevarar sitt förflutna antar de sig framtidens avfallshantering

Läs mer

Stad
Befintligt
1 200 inkast när det är färdigt
3 fraktioner
Kontakta oss

Kunden

Bergen kommun/BIR Nett AS

Uppdraget

Bergen, känt som “porten till fjordarna”, är Norges andra största stad.

Stolta över sin historiska stadskärna, med smala gator och träbyggnader, har Bergen vidtagit åtgärder för att skydda sitt kulturarv från bränder. Genom att välja en underjordisk avfallshantering istället för traditionell insamling med kärl har Bergen blivit en global vägvisare.

Envac utsågs till att installera vad som i framtiden antagligen kommer att bli världens största sopsugssystem. En demonstration av Envacs innovativa lösning visade sig vara perfekt för Bergen som är mån om att behålla sin historiska integritet. Att minska brandrisken genom att installera ett slutet avfallssystem bidrar också till att Bergen blir ett internationellt exempel på hållbarhet.

Projektet

Efter en genomgång av BIR Nett AS som visade hur avfallsinsamling skulle spela en roll för att forma stadsmiljön i motsats till att bara flytta avfall från A till B, utformade Envac ett system som kan hantera 30 ton avfall per vecka med hjälp av luft och som inte kräver någon närvaro av insamlingspersonal på gatan.

Inledande planering fastställde att ett underjordiskt rörnät som sträcker sig över 7 500 m skulle krävas för att effektivt hantera Bergens stora avfallsmängder. Som ett resultat av detta kommer traditionella sopkärl för 30 000 hushåll att ersättas med 1 200 sopinkast som tar hand om avfallet från tre avfallstyper, restavfall, kartong/wellpapp och förpackningar (plast och papper). I februari 2019 är 7 000 hushåll och 200 butiker/kontor redan anslutna till Envacs system i Bergen centrum.

I tätt samarbete med BIR Nett AS kunde Envac börja installera systemets första fas 2008 och bygger fortfarande, idag 2019, ut systemet. När utbyggnaden är färdig kommer Envacs sopsugssystem automatiskt att samla in avfall från upp till 30 000 lägenheter flera gånger varje dag.

I mars 2017, var Bergen också den första platsen i världen att installera ett Envac inkast där pappkartonger/wellpapp kan slängas i offentlig miljö. I inkastet finns en kartongrivare som strimlar kartongerna för att sedan med hjälp av luft transporteras till sopsugens insamlingsstation. Nu kan alla boende slänga sina pappkartonger på ett mer hållbart sätt genom att använda Envacsystemet.

Bergen kommun har tidigare vunnit priset, National Energy Globe Award 2017, för sitt beslut att installera ett Envacsystem. 2018 vann de även priset, International Project of the Year Award på världskongressen kommunalteknik i Kansas, USA.

Utvecklingen som är i tre faser, vilka Envac har deltagit i de två som hittills genomförts, kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Resultatet

Som ett resultat av Envac’s installation av sopsugssystemet har Bergen:

  • Eliminerat problemen med fulla sopkärl; när sopinkastet är fullt initierar systemet automatiskt att det är dags att tömmas. Avfallet transporteras till en insamlingsstation, terminal, i utkanten av den historiska citykärnan.
  • Möjliggjort för staden att skydda och bevara en viktig del av sitt kulturarv samt stoppa ytterligare slitage på sina historiska vägar som orsakats av sopbilar som är för stora för att effektivt kunna åka runt på Bergens gamla och smala gator.
  • Eliminerat riskerna för avfallsrelaterade bränder och brinnande papperskorgar, vilka båda skulle vara katastrofala för Bergens gamla träbyggnader, genom att installera ett slutet system där eld – och risken för brandspridning – inte längre är möjlig.
  • Sänkt sina försäkringspremier som ett direkt resultat av att man installerade ett slutet avfallsinsamlingssystem som hämmar avfallsrelaterade bränder.
  • Vunnit National Energy Globe Award 2017 för sitt beslut att installera ett Envac system samt International Project of the Year Award 2018 på världskongressen för Kommunalteknik i Kansas, USA
  • Blivit den första staden att göra Envac’s inkast för papperskartonger med kartongrivare öppna för allmänheten genom att placera dem på offentliga platser.
  • Förbättrat säkerhetsaspekterna i centrum genom att avlägsna risken för olyckor som kan hänföras till avfallshanteringsfordon.
  • Installerat en hållbar avfallshanteringslösning som har en kapacitet att hantera avfallet från 30 000 lägenheter och flera hundra kommersiella kunder, inklusive kontor och butiker.
  • Framtidssäkrat infrastrukturen genom att installera ett system som kommer att förbli verksamt i årtionden och som dessutom stärker Norges miljöengagemang.

Vår prioritet är att leverera ett Bergen som inte bara är grönare, trevligare och mer hygienisk för dem som bor i området nu, utan också för våra barn och våra barns barn. Genom att använda Envac har vi framtidssäkrat Bergen stad och gjort den till en mer hållbar och innovativ plats att bo och arbeta på. Detta är framtiden för städer över hela världen och vi är stolta över att Bergen är en av föregångarna.

Terje Strøm, VD BIR Nett AS

Bergen är ett av världens bästa exempel på hållbar stadsutveckling i en hel stad.

Fakta

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 4 ton/dag

Land Norge

Stad Bergen

Kund Bergen kommun

Projektstart 2008

Drifttagning 2015

Systemdata

Område Befintligt

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 500

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 3

Avfallsfraktioner Restavfall, förpackningar (pappersförpackningar, plast), kartong/wellpapp

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 30 000

Det större inkastet är det första i världen för kartonger (en kartongrivare är installerad inuti) som är öppet för allmänheten. Med den ökade e-handeln har mängden kartonger ökat avsevärt och därmed behovet att kunna slänga dem. Så denna möjlighet borde göra en stor skillnad.

Bergens första sopsugsterminal ligger längs hamnens huvudväg, utanför själva centrum.

Graveklubben, en kommunal grupp som samordnar all grävning i Bergen, är involverad när avfallsröret installeras.

Inkast för kommersiellt avfall i rostfritt stål.

De ikoniska Bergen-Line inkasten är utvecklade av Bergen kommun och Envac tillsammans.

Relaterade ämnen

Kontakta oss