Projekttyp / Stadsmiljö

GIFT City

Genom att installera ett sopsugssystem, som transporterar avfallet i ett underjordiskt rörsystem, har man kunnat ersätta de 70-80 sopbilar som annars skulle ha samlat in avfallet.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
2 fraktioner
Felanmälan

Kunden

Gujarat International Finance & Tec-City (GIFT City)

Uppdraget

GIFT City är ett av de mest ambitiösa infrastrukturprojekt som genomförts på indisk mark och en som Indiens Premiärminister, Shri Narendra Modi, tror “möter behoven hos ett modernt Indien och skapar utrymme i den globala finansiella världen”.

Huvudsyftet är att tillhandahålla högkvalitativ infrastruktur, som inkluderar el, gas, vatten, fjärrvärme och avfall, så att finans- och teknikföretag kan flytta från områden som Mumbai och Bangalore, där infrastruktur är antingen otillräcklig eller dyr.

Envac vann anbudet att installera världens första integrerade avfalls- och sorteringsanläggning för återvinning. Genom att tillhandahålla hållbar avfallstransportteknik samt säkerställa att den automatiska avfallsinsamlingen på upp till 400 ton avfall varje dag fungerar bidrar Envac till GIFT Citys Smart City-status. Själva området spänner sig över ett 886 hektar stort område i Gandhinagar.

Projektet

Vid färdigställandet 2025–2028, kommer GIFT City bestå av:

 • Bostads- och kommersiella områden
 • Sjukhus, skolor, hotell
 • Ett handelscentrum i världsklass
 • Ungefär 25 000 lägenheter med över 100 000 boende och en arbetande befolkning på 500 000 personer
 • Ett detaljhandelsområde som förväntas ta emot 25 000-50 000 besökare varje vecka
 • 115 stycken torn på mellan 25-60 våningar

Varje byggnad kommer att ha två Envac schakt och avfallet transporteras till en av platsens sju insamlingsstationer, sopsugsterminaler. Det kommer att samlas in organiskt avfall och blandat återvinningsbart material. Envac kommer också ansvara för att sortera det återvinningsbara avfallet i en överenskommelse som gör GIFT City till den första platsen i världen att installera ett Envacsystem som behandlar alla delar av insamlingsprocessen.

Resultatet

Envacs automatiska avfallsinsamlingssystem samt sorteringsanläggning för det återvinningsbara materialet driftsattes den 1 april 2015. Installationen fortsätter i takt med utbyggnaden.

Hittills har Envac:

 • Skapat en “bäst i klassen” -avfallsinsamlingslösning som kommer att serva 874 000 personer när installationen är färdig
 • Ersatt 70-80 sopbilar med ett underjordiskt rörnätverk, som stödjer GIFT Citys trafikplanering
 • Minskat driftskostnaden för avfallsinsamlingen med över 70 procent
 • Skapat en plan för dagens insamling av avfall i Indien
 • Spelat en integrerad roll för att hjälpa GIFT City att bli en global förebild och “världens första” genom att integrera sin teknik genom hela utvecklingen
 • Givit GIFT City ett mervärde genom att minimera den mänskliga interaktion som annars krävs vid traditionell insamling
 • Lagt grunden till ett framtidssäkrat avfallsarv och säkerställt att GIFT Citys avfallshantering i och runt platsen kommer att förbli ren, effektiv och osynlig under årtionden framöver

"Att ta fram visionära planer i världsklass är en sak, men att faktiskt göra dem till verklighet en annan. Med Envac har vi hittat en partner som medför ett mervärde till GIFT City på flera nivåer. Systemets förmåga att revolutionera avfallsinsamlingsprocessen, från att göra den renare och mer hygienisk genom att eliminera överfulla sopinkast, till att göra området säkrare och miljövänligare genom att ta bort stora lastbilar från processen - allt samtidigt som kostnaden för avfallsinsamlingen minskar - är extraordinärt. Vi tvivlar inte på att Envac fortsätter att stödja Clean India initiativet och vi ser fram emot att rulla ut systemet när projektet utvecklats."

Ajay Pandey, Managing Director and Group CEO at GIFT City

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 50 ton per dag (fas 1&2 bara). 400 ton per dag vid fullt utbyggd

Land Indien

Stad Amedabad

Kund GIFT

Projektstart 2013

Drifttagning 2015

Systemdata

Område Nybyggnation

System SVS

Rördimension (mm) 500

Rörlängd (m) 1 200 (fas 1)

Antal fraktioner 2 (fas 1)

Avfallsfraktioner Organiskt avfall, blandat återvinningsbart avfall

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 25 000

Relaterade ämnen

Felanmälan