Projekttyp / Sjukhus

Hainan Cancer Hospital

Envacs lösningar har förbättrat sjukhusmiljön avsevärt – för både patienter, besökare och personal

Läs mer

Sjukhus
Nybyggnation
628 inkast
2 fraktioner och köksavfall
Felanmälan

Kunden

Hainan Cancer Hospital

Uppdraget

Envac har en historia, ända tillbaka till 1961, av att installera högprofilerade sopsugssystem för både tvätt och avfall på sjukhus. Envac blev en naturlig lösning för Hainan Cancer Hospital – ett banbrytande sjukhus i Haikou City i Kina. Det är utformat för att främja optimism, medinflytande och rehabilitering samt efterlämna en känsla av gemenskap för personal, patienter och besökare.

För att stödja sjukhusets design och holistiska värden krävde Hainan Cancer Hospital ett avfallsinsamlingssystem som skulle både spara pengar samt öka sjukhusets produktivitet och stärka hygiennivån.

Projektet

Envac utvecklade och installerade ett system som är kapabelt att hantera sjukhustvätt för 1 200 vårdplatser samt det generella sjukhusavfallet för fler än 11 00 anställda och patienter på sjukhusets byggnadsyta på 230 000m2.

Ett avfallssystem var också kopplat till sjukhusets personalkvarter under de senare stadierna av konstruktionen.

Systemet transporterar dagligen närmare 13 ton avfall från de 628 inkasten via ett rörnät som sträcker sig över 2,7 km.

Resultatet

Sedan systemet var fullt utbyggt 2015 har Hainan Cancer Hospital’s Envac system:

  • Avsevärt förbättrat sjukhusmiljön – för både patienter, besökare och personal
  • Reducerat risken för infektionsspridning. Genom att minimera risken för kontaminering från avfallsrelaterade bakterier, både luftburna och fysiskt spridda, har Hainan Cancer Hospital infektionskontroller och renhetsnivåer avsevärt förbättrats
  • Minimerat driftskostnaderna för insamling av avfall jämfört med konventionella manuella metoder, eftersom personal som krävs för att transportera avfall och smutstvätt runt sjukhuset har minskat
  • Förbättrat arbetsmiljön och hygiennivåerna – sjukhuspersonalen behöver inte längre dra tunga vagnar runt sjukhuskorridorerna, vilket också kunde utgöra en risk för både personal, patienter och besökare
  • Full funktion 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och som återspeglar sjukhusets framtidsinriktade synsätt på vårdteknik
  • Givit sjukhuset ett mervärde genom att förenkla logistiken för sjukhusavfallet och tvätten

 

 

 

 

"Med tanke på sjukhusets storlek är traditionella metoder för insamling och transport av avfall inte längre lönsamma. Med en stark sjukhusportfölj i Kina har Envac inte bara visat att dess teknik är testad utan också mycket framgångsrik i tätbefolkade områden. Den är också mycket mer hygienisk än traditionell avfallshantering, som på ett sjukhus är en av våra huvudprioriteringar. Envac kommer att göra avfallsinsamlingen effektivare samtidigt som det frigör värdefulla utrymmen, eftersom manuell hantering kommer att minskas med 90 procent. "

Mr Wang Tie Lin, Director of the hospital at Hainan Cancer Hospital

Separat inkast för sjukhustvätt.

Rördragning utanför byggnaden.

Kontrollrum för övervakning av driften. Personalen behöver inte ha någon som helst kontakt med avfallet.

Tvätten samlas i tvättkorgar direkt i tvätteriet.

Separat inkast för sjukhusavfallet.

Projektinformation

Användningsområde Sjukhus

Kapacitet vid full utbyggnad 13 ton per dag

Land Kina

Stad Hainan

Kund Hainan Cancer Hospital

Projektstart N/A

Drifttagning 2015

Systemdata

Område Nybyggnation

System SVS/KWS

Rördimension (mm)

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 2 fraktioner samt industriellt köksavfall

Avfallsfraktioner Allmänt sjukhusavfall, linne/tvätt, industriellt köksavfall

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 1 200 vårdplatser

Relaterade ämnen

Felanmälan