Projekttyp / Flygplats

Hamad International Airport

Bakom kulisserna, avfallet transporteras i ett “osynligt” rörsystem i tak och kulvertar.

 

Läs mer

Flygplats
Nybyggnation
24 sopnedkast, 20 inkastbänkar
2 fraktioner
Felanmälan

Projektet

Dohas toppmoderna flygplats, Hamad International Airport öppnade i april 2014. Den har en designkapacitet på 50 miljoner passagerare per år. Envac har konstruerat, byggt och driver och underhåller nio stycken avfallssystem på flygplatsen.

Fem system samlar in allt matavfall från Qatar Airlines Flight Catering medan de övriga fyra systemen samlar in blandat avfall som genereras i terminalbyggnaden.

Kökssystemen fungerar med över 99% tillgänglighet i en miljö där effektivitet är avgörande.

Systemet har 20 stycken inkastbänkar i köket och 24 sopnedkast i terminalen. För att hantera kartong-/pappersavfall har Envac också installerat fyra balpressmaskiner.

Den enorma flygplatsen är ungefär en tredjedel av hela Dohas storlek.

Fakta

Projektinformation

Användningsområde Flygplats

Kapacitet vid full utbyggnad Flygpats = 125 ton/dag Kök = 40 ton/dag

Land Quatar

Stad Doha

Kund

Projektstart 2009

Drifttagning 2014

Systemdata

Område Utbyggnad

System Stationärt vakuumsystem och Kökssystem

Rördimension (mm) Terminalbyggnad 500 Kök 300

Rörlängd (m) 1 200 för alla system

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Köksavfall och blandat avfall från flygplatsterminaler

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter N/A

Relaterade ämnen

Felanmälan