Projekttyp / Stadsmiljö

Hammarby Sjöstad

Besökare från hela världen inspireras av den attraktiva arkitekturen och de tekniska lösningarna. Envacs sopsuganläggning är en mycket viktig del i hållbarhetsprogrammet.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
670 inkast
3 fraktioner
Kontakta oss

Kunden

Stockholm stad

Uppdraget

Att omvandla ett gammalt industri- och hamnområde till ett modernt stadsområde var ingen lätt uppgift – speciellt när planerna för Hammarby Sjöstad var att bli ett flaggskepp, ett miljöprojekt som skulle innehålla och visa upp det senaste inom hållbar teknik.

Efter att ett miljöprogram utarbetats för Hammarby Sjöstad, med strikta hållbarhetsmål och specificerande de mest innovativa miljölösningarna i det som senare skulle bli känt som “Hammarbymodellen”, utsåg man Envac till att leverera just sopsuganläggningen.

Från början ville Stockholms stad minska utsläppen från insamlingsfordon på plats med åtminstone 50%. Envac har sett till att det har uppnåtts med råge.

Projektet

Utvecklingen, som startade 2004 och fortsatt utvecklas, välkomnar fortfarande årligen tusentals arkitekter, lokala myndigheter, utvecklare och planerare från hela världen. De besöker alla Hammarby för att få inspiration och få uppleva hur staden, i praktiken, har lyckats med områdets hållbarhet, attraktiva arkitektur och de tekniska lösningarna.

Det finns fem Envacsystem i Hammarby Sjöstad: tre stationära system som servar Norra Hammarbyhamnen, Hammarby Gård och Henriksdal/Lugnet och två mobila system som servar Sickla och Fredriksdal.

Vissa av systemen har samlat in avfallet i upp till tre avfallstyper: rest-, matavfall och papper samt skräp (publika papperskorgar) sedan det första systemet togs i drift år 2000.

Resultatet

Som ett resultat av Envac’s installation av sopsugssystemet har Hammarby:

 • Satt den globala standarden för en hållbar avfallshantering i stadsmiljöer
 • Skapat en flaggskeppsmodell för hållbar utveckling som fortsätter att attrahera hela världen
 • Nått sitt mål med att reducera den tunga trafiken av sopbilar med 60 procent
 • Minskat avfall som går till deponi med 60 procent
 • Visat hur effektivt samarbete mellan lokala myndigheter, reningsverk, vatten- och energibolag kan leverera effektiva miljöstäder
 • Installerat ett system som bara tar minuter att samla in tonvis med avfall varje dag med hjälp av luft via 670 sopnedkast och 7 självtömmande papperskorgar – en process som skulle ha krävt flera personers arbete och ett antal sopbilar för att utföra
 • Reducerat den totala mängden av återvinning- och avfallsmaterial med 20 procent i vikt
 • Visat planerings- och designvinsterna som uppnåtts genom att inte behöva planera för sopbilar och sopkärlshantering vid varje hus

Den grundläggande informationen som visas i “Fakta” nedan omfattar områdena:

 • Norra Hammarbyhamnen/Barnängen (1982)
 • Hammarby Gård (2005)
 • Lugnet/Henriksdalshamnen (2007)
 • Sickla udde/Sickla kaj (2000)
 • Fredriksdal (2016)

Sju stycken självtömmande papperskorgar kopplades på systemet vid den lilla hamnen i Henriksdalshamnen 2012.

“De automatiska avfallsinsamlingssystemen som används inom Hammarby har starkt bidragit till att stadsdelens miljömål uppfyllts, bland annat genom att öka återvinningen och minska tung trafik. De har också imponerat och inspirerat tusentals nationella och internationella besökare i Hammarby.”

Karin Wanngård (S), Borgmästare, Stockholm stad

Fakta

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 20 ton per dag

Land Sverige

Stad Stockholm

Kund Stockholms stad

Projektstart 1997

Drifttagning 2000 - beräknas vara färdigt 2020

Systemdata

Område Nybyggnation

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 3

Avfallsfraktioner Restavfall, Organiskt matavfall, Papper, Skräp (Självtömmande papperskorg)

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter N/A

Hammarby Sjöstad är ett av världens bästa exempel på hållbar stadsutveckling.

Hammarby Sjöstad är ett av världens bästa exempel på hållbar stadsutveckling. Varje år kommer tusentals besökare från hela världen till Hammarby Sjöstad för att inspireras av den attraktiva arkitekturen och de tekniska lösningarna. Envac har hjälpt till att minska den tunga trafiken i området med 60 procent.

Sopnedkast i rad längs en gångväg.

Självtömmande papperskorg i Henriksdalshamnen.

Sopnedkast halvgömda i grönskan.

Sopnedkast.

Containerskifte vid terminalen i Hammarby Gård.

Relaterade ämnen