Projekttyp / Stadsmiljö

Hong Kong Science Park

Envac utsågs som avfallspartner efter att ha påvisat sin globala expertis samt de goda miljö- och tekniska värden en installation av systemet medför.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
2 fraktioner
Kontakta oss

Kunden

Hong Kong Science & Technology Parks Corporation

Uppdraget

Hongkong Science and Technology Park (HKSTP) är ett tjugotvå hektar stort och toppmodernt vetenskapsområde för de mest avancerade laboratorierna, forsknings- och utvecklingsplatserna.

Från robotteknik och precisionsteknologi till förnybar energi och läkemedel har HKSTP blivit globalt känt för att locka till sig nystartade högteknologiska och innovativa företag.

Under utvecklingsfasen var HKSTP ansvariga för att göra sina byggnader lika tekniskt avancerade som de företag som finns där. De skulle samtidigt fungera som modell för en avancerad byggnadsteknologi. Styrelsen bestämde sig för att installera ett sopsugssystem eftersom miljötekniken passade bra in.

Efter en konkurrenskraftig anbudsprocess år 2000 utnämndes Envac som HKSTP:s avfallspartner. Detta efter att ha visat upp sin globala bredd och expertis och de goda tekniska och miljömässiga mervärden systemet medför för byggnader och samhällen.

Projektet

Envac konstruerade och installerade ett sopsugssystem som blev det första stora kontorsprojektet i Hongkong som samlar in två avfallstyper; restavfall och papper.

Systemet installerades i flera olika faser, varav det första togs i drift 2002. 17 år senare, transporterar systemet nio ton restavfall och över två ton pappersavfall från sopinkast i hela området till en central uppsamlingsterminal.

Det finns ingen traditionell insamling av avfall alls i området och heller inga fulla sopkärl. Dessutom, när nya byggnader konstrueras och byggs, kan dessa kopplas på Envacsystemet.

Resultatet

Som ett resultat av Envac’s installation av sopsugssystemet har Hongkong Science and Technology Park:

  • Ett avfallsinsamlingssystem i världsklass som kompletterar denna utbyggnadsutveckling i världsklass
  • En avfallsinsamlingsinfrastruktur som automatiskt och smidigt samlar in avfall från fler än 20 höghus 24/7, 365 dagar om året
  • En förbättrad insamlingseffektivitet. Avfallsinsamlingen sker nu automatiskt på några minuter i jämförelse med en process som skulle ha krävt flera personers arbete och ett antal sopbilar att utföra
  • Avlägsnat den dagliga närvaron av sopbilar och allt annat som har med traditionell avfallsinsamling att göra
  • Minskat arbetskraftsbehov som direkt kan kopplas till tömning av sopkärl och transporter av dessa från en punkt till en annan. Avfallet transporteras med hjälp av luft från sopnedkasten till uppsamlingsstationen som ligger cirka en km bort och detta utan något fysiskt ingrepp
  • Förbättrat områdets estetik. Överfulla sopkärl har eliminerats och det syns aldrig något skräp
  • En plats som regelbundet får positiva kommentarer från både besökare och boende i området avseende avsaknaden av personal som tar hand om avfallet

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 11,2 ton

Land Kina

Stad Hong Kong

Kund Hong Kong Science and Technology Parks Corporation

Projektstart 2000

Drifttagning 2002

Systemdata

Område Nybyggnation

System SVS

Rördimension (mm) 500

Rörlängd (m) 2 700

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Restavfall, papper

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter N/A

Envacsystemets layout

Relaterade ämnen

Kontakta oss
Dela