Projekttyp / Stadsmiljö

Jurong East Street 21

Envac har arbetat tillsammans med bostadsutvecklingsstyrelsen i Singapore för att uppgradera Yuhua Estate enligt regeringens Greenprintprojekt.

Läs mer

Stad
Befintligt, utbyggnad
2
Felanmälan

Kunden

Housing Development Board (HDB), Singapore

Projektet

Yuhua Estate i Jurong är ett pilotprojekt i HDB Greenprint-projektet. Den gamla fastigheten har omvandlats till ett “grönt grannskap”. Projektet omfattar solpaneler, energieffektiv belysning och Envacs sopsugssystem.

Envacsystemet servar 3 200 lägenheter i 38 kvarter.

Köken är utrustade med en speciell lösning med inkast under diskhon. Avfallet transporteras bort från köket i ett slutet rörnät vilket har flera positiva effekter på miljön. Enligt hyresgäster i området är luften fräschare och antalet flugor och andra insekter har minskat avsevärt.

Det återvinningsbara avfallet slängs i sopnedkast som är placerade ute på gårdarna.

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 3-5 ton per dag

Land Singapore

Stad Singapore

Kund Housing Development Board of Singapore

Projektstart 2014

Drifttagning 2016

Systemdata

Område Befintligt, ombyggnation

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400 och 500

Rörlängd (m) 4 800

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Restavfall och återvinningsbart material

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 3 200

Relaterade ämnen

Felanmälan