Projekttyp / Stadsmiljö

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och visar vägen mot en hållbar framtid.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
400 inkast
3 fraktioner
Felanmälan

Kunden

Stockholm Stad

Uppdraget

2009 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett miljöprofilerat område. Det ger förutsättningar för att stadsdelen ska kunna bli ett nationellt och internationellt föredöme för hållbar stadsutveckling.

Efter framgången med Hammarby Sjöstad – Sveriges plan för hållbar utveckling – valdes Envac till att bli även NDS:s avfallsinsamlingspartner för att dela med sig av de färdigheter, den kunskap och expertis som förvärvats genom att vara en del av en av Stockholms mest avancerade utveckling hittills.

Detta har även hjälpt till att i konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt i världen har Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vunnit C40 Awards 2015 i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Läs mer om C40 Cities Leadership group

Området spänner sig över 236 hektar från Hjorthagen i norr, över hamnområdet och ner till Loudden i söder. Utvecklingen av det före detta industriområdet är banbrytande inte bara för sina hållbarhetsmål utan även för dess samarbetsmetod som har fått Stockholms stads administratörer, företag och utvecklare att samarbeta för att uppnå gemensamma miljömål.

Projektet

2030, förväntas NDS rymma 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser – som alla kommer att kopplas till Envacs automatiska avfallssamlingssystem. Vilket är en av många innovativa miljötekniker som är planerade inom områdets utveckling.

Inflyttning i de första lägenheterna påbörjades i oktober 2012 i kvarteret Garphyttan i Hjorthagen.

Med ambitiösa mål som fokuserar på effektiv resurshantering och levererar en övergripande struktur som stöder flera ekosystem, krävde NDS de högsta standarderna från sina partners och en avfallsinsamlingslösning som gav användarvänlighet, funktionalitet och hållbarhet i lika stor utsträckning.

Med cirka 100 självtömmande papperskorgar som är planerade att installeras på offentliga platser i området har Envac säkerställt att avfall alltid kan slängas och snabbt transporteras bort utan att det behövs personal och sopbilar som kommer och tömmer dem manuellt.

Dessutom har Envac, med runt 400 sopnedkast avsedda för bostäder och kommersiell verksamhet, tillhandahållit en långsiktig och hållbar lösning på avfallsinsamlingen för alla som bor och arbetar i området.

Förutom att ge tillgång till ett automatiskt avfallsinsamlingssystem har Envac arbetat nära NDS för att skapa förändringsåtgärder och bidra till att skapa positiva återvinningsvanor. Till exempel har RFID-taggar (som används för att öppna sopnedkastens luckor) registrerats och delats ut till hushållen i hela Hjorthagen så att staden kan identifiera användarnas avfall, inklusive typen av avfall som slängs och vilka sopnedkast som används mest av dem som bor i området.

Detta är möjligt på grund av Envacs Automation Platform (EAP), som bygger på de senaste smarta lösningarna, inklusive en inbyggd databas, rapportgenerator, adaptiv schemaläggare för effektiv tömning och full IoT-funktionalitet i terminaler och styrsystem.

Dessutom har EAP – den senaste versionen som grafiskt ger en realtidsstatus för inkast och terminal (uppsamlingsstation) – utformats för att utvecklas i takt med utvecklingen inom artificiell intelligens.

Fjärrsystemåtkomst hanteras via Envac System Platform, en nyutvecklad molnbaserad plattform som underlättar fjärrövervakning och kontroll av både de senaste och de tidigare installerade systemen.

Inkluderingen av en värmeväxlare i terminalen som möjliggör att värme som genereras från systemet, styrs tillbaka in i byggnaden, har också säkerställt att det inte bara är avfallet som hanteras hållbart.

Resultatet

Envac’s installation av sopsugssystemet i NDS bidrar till följande:

  • Antalet sopbilar i och runt området har minskat med 90 procent eftersom avfallet automatiskt transporteras via luft till insamlingsstationen, terminalen.
  • Att upp till 10 ton avfall kommer att samlas in varje dag genom att använda el och luftflöde istället för resursintensiva och ohållbara metoder som vanligtvis är beroende av fossila bränslen.
  • En säkrare omgivning genom att minimera antalet sopbilar i området.
  • Att området har blivit ett internationellt exempel för hållbarhet och kvalitet.
  • Hjälpt till att befästa Sveriges och NDS plats på den hållbara kartan, eftersom det är byggt på arvet efter Hammarby Sjöstad, som hållbart och ekologiskt.

Fakta

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 10 ton per dag

Land Sverige

Stad Stockholm

Kund Stockholms stad

Projektstart 2010

Drifttagning 2012

Systemdata

Område Nybyggnation

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 3

Avfallsfraktioner Restavfall, papper, plastförpackningar samt skräp (Självtömmande papperskorg)

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 12 000

Relaterade ämnen

Felanmälan