Projekttyp / Stadsmiljö

Nyhamn

Läs mer

Stad
Befintligt
16 varav 8 stycken självtömmande papperskorgar
1 fraktion
Felanmälan

Kunden

Köpenhamns stad

Projektet

Ett litet sopsugssystem samlar in avfallet från 150 lägenheter och 120 restauranger/barer/kontor/små butiker i det välkända, historiska hamnområdet Nyhamn.

Systemet invigdes 1996.

För en turistattraktion som Nyhamn, som besöks året runt, känns det extra viktigt att kajen och gatorna hålls rena och fräscha. Sedan 2012 är därför även självtömmande papperskorgar, för det vanliga skräpet (glasspapper, lattemuggar, godispåsar etc), anslutna till Envacsystemet.

Under 2005 flyttades insamlingsterminalen för att ge plats åt Teaterhuset, Skuespilhus. Den flyttades från gatunivå till en underjordisk bunker med en entrédörr och trappa som fälls ner i trottoaren. Den tar inte upp något utrymme mer än när den besöks av till exempel servicepersonal, vid studiebesök eller när containern ska hämtas för tömning. Samtidigt ersattes de första inkasten med en uppgraderad modell och ett helt nytt kontrollsystem installerades.

De vanliga sopnedkasten är låsta och kan bara användas av områdets boende och kommersiella verksamheter medan de självtömmande papperskorgarna är tillgängliga för alla.

Under sommarmånaderna när Nyhamn är som mest välbesökt och det är full fart dygnet runt samlas det in ca 60 ton avfall per vecka.

De självtömmande papperskorgarnas övre del är designade av den danska arkitekten Erik Brandt Dam.

 

 

Projektinformation

Användningsområde Historisk stadskärna

Kapacitet vid full utbyggnad 3 ton per dag

Land Danmark

Stad Köpenhamn

Kund Köpenhamns stad

Projektstart

Drifttagning 1996

Systemdata

Område Befintligt

System SVS

Rördimension (mm) 500

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Restavfall, skräp (självtömmande papperskorg)

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 150

Felanmälan