Projekttyp / Sjukhus

The Sírio-Libanês Hospital

Sírio-Libanesiska sjukhuset i São Paulo är ett av de mest framstående sjukhusen i Sydamerika och har blivit internationellt erkänt för sitt stora engagemang för vården.

Läs mer

Sjukhus
Befintligt, utbyggnad
112
2 fraktioner
Felanmälan

Kunden

The Sírio-Libanês Hospital

Uppdraget

Sírio-Libanesiska sjukhuset i São Paulo är ett av de mest framstående sjukhusen i Sydamerika. Det har blivit internationellt erkänt för sitt stora engagemang för vården.

När man bestämde sig för att renovera sina byggnader och dubbla sin kapacitet togs valet att installera ett system för automatisk avfallsinsamling för att säkerställa en modern och så hygienisk tekniklösning som möjligt.

Efter att ha vunnit kontraktet – det första i sitt slag på ett latinamerikanskt sjukhus – installerade Envac ett system som kunde samla in både avfall och linne/tvätt för cirka 650 vårdplatser.

Projektet

Envac installerade två separata rörnätverk – ett för linne/tvätt och ett för allmänt sjukhusavfall – i dessa transporteras avfall från 112 inkast som är utspridda på 20 våningar, över hela sjukhuset.

Smutstvätten transporteras från inkasten, via ett luftflöde, till automatiserade transportörer som fyller på vagnar som sedan skickas till tvättrummen. Det generella sjukhusavfallet transporteras helt genom vakuumteknik till en uppsamlingsstation innan de placeras i hermetiskt tillslutna behållare och skickas för behandling.

I båda fallen hanterar en central dator automatiskt processen och ger sjukhuset realtidsdata avseende samlingsnivåer och frekvens.

Resultatet

Sedan systemet togs i drift 2017 har Sírio-Libanês Hospital’s Envac system:

  • Blivit det första automatiska avfallsinsamlingssystemet på ett sydamerikanskt sjukhus
  • Automatiskt transporterat åtta och ett halvt ton linne/tvätt och åtta ton allmänt sjukhusavfall varje dag från 116 inkast via ett nästan 250 meter långt rörnät
  • Betydligt minskat den tid som krävs för att hantera avfallet manuellt när sjukhuspersonal inte längre behöver dra avfallsvagnar runt sjukhuset
  • Bidragit till att leverera en renare och mer produktiv sjukhusmiljö
  • Minimerat driftskostnaderna för insamling av avfall jämfört med konventionella manuella metoder genom att minska energiförbrukningen samt genom att omfördela den tid som skulle ha spenderats för att transportera avfall av sjukhuspersonal till att kunna utföra andra sysslor på sjukhuset
  • Haft full funktion 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och som återspeglar sjukhusets engagemang i världsklass

Projektinformation

Användningsområde Sjukhus

Kapacitet vid full utbyggnad 650 bäddar

Land Brasilien

Stad Sao Paolo

Kund The Sirio Libanes Hospital

Projektstart 2012

Drifttagning

Systemdata

Område Utbyggnad

System SVS

Rördimension (mm)

Rörlängd (m) 800

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Allmänt sjukhusavfall, tvätt/linne

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter N/A

Felanmälan