Så fungerar sopsug

Tekniken och infrastrukturen är riktigt avancerad, men konceptet är enkelt.

Sopinkast, men inte de vanliga

Envacs inkast ersätter de gamla sopkärlen. Den stora skillnaden är att de är anslutna till ett rörnät under mark som är kopplat till en insamlingsstation, en sopsugterminal (vi berättar mer om det längre ner).

Placerade i grupper, inte mer än 30 meter från bostadens port, eller på andra platser till exempel på torg, i parker, på flygplatser och sjukhus representerar varje inkast en separat avfallsfraktion (typ av avfall).

Så använder man inkastet

Det är enkelt och bekvämt.

RFID-taggen som används för att öppna inkasten är en del av den smarta funktionen, och möjliggör insamling av systemdata.

Inkastet för kartong är en ny innovation, utvecklad av Envac tillsammans med Bergen kommun. Praktiskt för allt emballage från e-handeln.

Videon från Bergen, Norge.

 

Inkasten kan anpassas efter kundens önskemål

Hushållsavfall. Seoul, Korea.

Återvinning. Varje avfallsfraktion/typ har sitt eget inkast. Reus, Spanien.

Inkast på Strömkajen i centrala Stockholm.
Denna anläggning samlar in avfallet från skärgårdsbåtarna. På samma kaj har Envac också installerat självtömmande papperskorgar. Det närliggande stora hotellet är anslutet till systemet via tre inkast inne i byggnaden.

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där inkastet öppnas med en RFID-tagg.
RFID-taggen möjliggör insamling av datain som i sin tur möjliggör systemoptimering, återkoppling till hushållen och förbättring av planering av containerskifte mm.

Inkast för kartong, vilket är en växande avfallsfraktion på grund av den snabba ökningen av e-handeln. Bergen, Norge.

Luftflödets kraft

När inkasten är fulla (nivågivare) eller vid förprogrammerade tider – aktiveras de kraftfulla fläktar som finns i uppsamlingsstationen, terminalen. Ett negativt luftflöde skapas som suger avfallspåsarna från respektive inkast till en separat container – en för varje avfallstyp.

Transporten i det underjordiska rörnätet sker i ca 70 km/h och avståndet mellan inkast och terminal kan vara upp till 2 km.

Jämför med traditionella insamlingsmetoder där sopbilar måste trafikera gator och gårdar för att hämta avfallet vid varje enskild insamlingspunkt.

Ett rör, flera avfallstyper

Medan det behövs ett inkast för varje avfallstyp som ska samlas in finns det bara ett underjordiskt rör i vilket avfallet transporteras från inkastet till terminalen. Att man kan använda ett och samma rör till samtliga avfallstyper fungerar genom att en växlingsventil (se bild nedan) i terminalen kopplar transportröret till rätt container. Systemet tömmer en avfallstyp i taget.

 

Nästa stopp, insamlingsstationen - terminalen

När avfallet kommer till terminalen, som i mesta möjliga mån förläggs i utkanten av bostadsområdet för att undvika insamlingsfordon i området, blåser hundratals avfallspåsar in i en cyklon, och luften som använts till transporten avskiljs. Luften passerar ett filterrum för att renas innan den släpps ut via en skorsten. Avfallspåsarna matas in i en container.

När containern är full hämtas den av en vanlig containerlastbil som transporterar den vidare för bearbetning/återvinning. Det här är den enda sekvens av insamlingen som hanteras med bil vilket leder till att insamling med sopsug minskar koldioxidutsläppen (från sopbilar) i ett bostadsområde med upp till 90%.

Sopsugsterminaler

Sopsugsterminal i Annedal, Stockholm. Här är den väl gömd i utkanten av området mot en större väg.

I Bergen i Norge har man valt att klä in delar av terminalens vägg med tusentals växter och örter.

Interiör i Hammarby Gårds terminal i Stockholm.

Kontrollrum i en sopsugsterminal. Här finns det intelligenta styrsystemet.

Terminal i Wembley, England.

Byte av container

Ståle Foss, Envac Norge i Bergen, berättar om hur det går till när en container är full och det är dags för containerbyte.

Luktfritt

Många av Envacs terminaler har blivit internationella besöks- och visningsplatser. En sak som besökare alltid kommenterar är att det inte luktar trots de stora volymer av avfall som systemet hanterar.

Detta är beror på två saker:

  1. Hela systemet – från inkastet till terminalen – är hermetiskt tillslutet, vilket innebär att inget kan komma in och inga lukter kan komma ut
  2. Transportluften som är avskiljs i cyklonen rengörs i ett filter innan den släpps ut

 

 

 

Vi bjuder gärna våra besökare på fika i terminalen. De tycker det är otroligt att de står mitt i ett avfallssystem. Vi har även sopsugsmingel och öppet hus för att öka medvetenheten hos de boende, så de förstår sitt sopsugssystem.

Lotta Walldoff, Marknadskoordinator, Envac Scandinavia AB

Här kan Envac installeras

Envacs system kan installeras var som helst – inkasten kan placeras antingen inom- eller utomhus. Över hela världen finns Envac i:

Bostadsområden

Envacs rörnät installeras i området och inkast är installerade i bostadshusen eller utomhus på gårdarna. Även inkast för kommersiell verksamhet kan kopplas på systemet. Installationen kan utföras i både nybyggnationer och i befintliga områden.

Bostadsrättsföreningen

Envac löser avfallshanteringen både för den allra minsta föreningen till den större. Då kan med fördel Envacs mobila sopsugssystem installeras.

Offentliga parker och gator

Envacs självtömmande papperskorgar, som håller gator och torg skräpfria, ansluts antingen till en befintlig sopsugsterminal eller till en egen miniterminal.

Flygplatser

I publika utrymmen som avgångs- och ankomsthallar och/eller som en del av flygplatsens cateringanläggning.

Sjukhus

Både sjukhusavfall och smutstvätt samlas in men i separata rörsystem. Inkasten fördelas jämnt på varje våningsplan och avdelning. Vanligtvis kombinerat med ett köksavfallssystem från Envac.

Hotell

Här samlar Envac in restavfallet och/eller köksavfall, i ett speciellt system, från hotellets restauranger. Smutstvätt är ytterligare en fraktion som går att samla in på hotell.

Nöjesparker/arenor

Insamling av avfall och skräp från evenemangsområdet. Vått och torrt avfall från restauranger och barer.

Envacs serviceerbjudande och olika system

Felanmälan