Felanmälan

Drift, underhåll och service

Avfallshantering ska vara hållbar, trygg och tillförlitlig. Allt det får du med från Envac. Med rätt drift, underhåll och service tar din sopsugsanläggning hand om avfallet år efter år.

För drygt ett halvt sekel sedan uppfann Envac den första sopsugen. Sedan dess har vi installerat och drivit över 1 000 anläggningar runt om i världen. För dig som kund innebär det avfallshantering som fungerar smidigt och effektivt.

Optimering av anläggningen

En sopsugsanläggning optimeras för att minimera slitage, öka kapaciteten och spara energi. Vi hjälper dig att analysera tömningar, sugeffekt, återvinningsvanor och annat som påverkar hur effektiv anläggningen är. Som stöd har vi Envacs egenutvecklade mjukvara; den är resultatet av över 50 års insamlande av anläggningsdata och erfarenhet av hur en anläggning bäst styrs. Vi skräddarsyr varje anläggning för att optimera prestandan.

Drift

Med över 5 000 drifttimmar i ryggen kan vi sopsugssystemen. Genom åren har vi byggt upp en stor databas med referensprojekt, en unik resurs.

Envacs terminaler kan enkelt fjärrövervakas från vår driftcentral. De flesta störningar åtgärdar vi på distans, annars skickar vi snabbt ut en servicetekniker. Felanmälan kan göras per telefon eller online. Vi har jour varje dag året runt.

 

 

Oftast har vi åtgärdat störningen innan slutanvändarna hunnit märka något. För att undvika onödiga stopp är det viktigt att vi alltid informerar användarna om vad som ska slängas i systemet.

Klas Leksell, chef för drift och underhåll

Med Envac kan du välja olika driftavtal – från basnivå till fullt driftsansvar inklusive investeringar i upp till tio år.

Beredskapsplan för Krishantering

Ett automatiserat avfallssamlingssystem från Envac är otroligt pålitligt och förblir funktionellt under både stormar och generella strejker.

Det finns emellertid vissa faktorer som vi inte kan påverka, till exempel om en elkabel blir skadad vid ett utgrävningsarbete. I sådana fall är det bra att veta att vi har en krisplan där vi snabbt kan ställa ut och tömma sopkärl.

Underhåll

Rätt underhåll gör att systemet håller längre. Vi inspekterar regelbundet status på fläktar, fläktmotorer, separatorer och övrig teknisk utrustning.

Vi rengör också systemet, kontrollerar den automatiska tömningsfunktionen, inspekterar alla synliga rörliga delar och mycket mer.

Ett underhållsbesök avslutas med en rapport som beskriver systemets underhållsschema och förslag på förebyggande åtgärder och service.

Rätt information resulterar i smartare avfallsinsamling

Även det smartaste automatiserade avfallsinsamlingssystemet har problem att hantera julgranar och andra stora saker. Ju fler människor, som bor eller arbetar i området, som vet hur systemet fungerar, ju smidigare kommer det att fungera.

Vi på Envac använder informationskampanjer för att förklara hur avfallssortering fungerar, vad som kan slängas i systemet och hur övrigt avfall samlas in.

Bra information ger det automatiska avfallshanteringssystemet en längre livslängd. Vi kan också återvinna mer om avfallet som samlas in har en högre grad av renhet d v s att rätt saker har slängts.

365 dagar om året

Våra servicetekniker är alltid redo att ingripa.

Informationskampanjer

För att förklara hur avfallssorteringen fungerar, vad som ska slängas i systemet och hur övrigt avfall samlas in.

Smart och hållbar stadsutveckling

Läs mer här
Felanmälan