Felanmälan

Mobilt vakuumsystem – Movac

Mobil sopsug utvecklades i slutet av 1980-talet, i första hand till att passa mindre och medelstora områden.

Den senaste generationens mobila sopsug – Movac – har större kapacitet än sin föregångare. Kapacitetsökningen består bland annat av en större dimension på rörsystemet samt en ny typ av skruvtankar som gör tömningen både tystare och snabbare. Med dessa förändringar kan systemet bland annat hantera större påsar än tidigare. Movac är ett synnerligen kostnadseffektivt, användar- och miljövänligt avfallshanteringssystem för stadsmiljöer och förortsområden.

Så fungerar det

Avfallspåsen läggs i ett inkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. Påsarna lagras tillfälligt i en sluten tank, vars storlek anpassas efter avfallsmängden i fastigheten. Lagringstankarna förbinds med dockningspunkter via ett rörnät. Dockningspunkterna placeras på så vis att fordonet som hämtar avfallet inte behöver köra in på gårdar etc. Systemet dimensioneras för att tömmas vid fastställda intervall.

Lägre insamlingskostnader och en bättre miljö

Envac lösningen är en långsiktig investering med betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter i området med upp till 90 % genom att hämtningen förläggs till större genomfartsleder. Snabbare insamling, mindre körbehov och lägre arbetskraftsbehov tillsammans med en hög kapacitet ger lägre insamlingskostnader och bidrar till en bättre miljö.

Större rör för större avfallspåsar

Genom den utökade rördiametern (Ø 400 mm) klarar man nu av avfallspåsar på upp till 60 liter. Det gör att systemet även fungerar för restauranger och butiker. Ett avancerat kortläsarsystem kan användas för att identifiera olika användare, vilket möjliggör individuell debitering av avgifter för avfallshanteringen

Avfallet vägs

När skruvtankarna töms kan mängden avfall som samlas in per dockningspunkt registreras. Genom att mäta vikten i fordonet, om det alternativet är valt, kan denna information sedan användas för att fakturera enskilda anläggningsägare för exakt den mängd avfall de producerat.

Bättre hygien

Hygienen förbättras avsevärt för personer som bor eller vistas i området samt för renhållningsarbetarna som inte längre behöver komma i kontakt med avfallet. Eftersom systemet är helt slutet kommer det inte dra till sig skadedjur eller insekter och inte heller avge lukter.

Smart och hållbar stadsutveckling

Läs mer här
Felanmälan