Felanmälan

Optisk sortering

Optisk sortering är en helautomatisk process för källsorterat hushållsavfall i olikfärgade soppåsar.

Kunderna är kommuner, städer, lokala myndigheter såväl som privata entreprenörer inom avfallshanteringssektorn. Användarna sträcker sig från hushåll till kommersiell verksamhet, inklusive restauranger och butiker.

Tekniken ger kunden möjlighet att utveckla en resurseffektiv cirkulär ekonomi genom att samla in hushållsavfall av en mängd värdefulla och återvinningsbara fraktioner.

Så här fungerar det

Användarna förses med olikfärgade avfallspåsar som motsvarar de olika fraktioner som samlas in av kommunen. Varje färg representerar en avfallsfraktion t ex kan grönt användas för matavfall, rött för papper och gult för pappersförpackningar och så vidare. I princip kan varje hushållsavfall delas in i ett Optibagsystem.

Alla soppåsar slängs i ett och samma sopnedkast/kärl/container. De samlas sedan in av en vanlig sopbil och transporteras till en Optibaganläggning. Där töms alla sopor i en mottagningsficka och överförs till ett transportband.

Väl på transportbandet sorteras påsarna automatiskt med hjälp av kamerateknik som känner igen påsarnas färger. När exempelvis en grön påse upptäcks skickas en signal från kameran och påsen slås bort av en avslagare från huvudbandet till ett underliggande band som transporterar påsen till rätt container eller direkt till annan fortsatt behandling/bearbetning.

Den helautomatiska optiska sorteringsproceduren hanteras och övervakas av en operatör från anläggningens kontrollrum.

De sorterade avfallet återvinns eller bearbetas till biogas och biogödsel. Resterande avfall förbränns ofta för att producera miljövänlig fjärrvärme/kylning.

Läs mer om Envac Optibag AB och deras produkt på www.optibag.se

Fördelar med optisk sortering

  • Ett mindre förvaringsutrymme för avfallet behövs och avfallslogistiken förbättras
  • Alla soppåsar samlas in i samma sopnedkast eller kärl. Därför behövs det inga återvinningsrum eller hus för att förvara flera olika kärl för respektive fraktion
  • Det behövs betydligt färre transporter av det källsorterade avfallet eftersom alla fraktioner samlas in på samma gång vilket också minskar CO2 utsläppet
  • Inga extra lastbilar behöver investeras i och den befintliga infrastrukturen för insamling av avfall kan användas utan några kostnadsökningar
  • Sist men inte minst – sorteringen görs hemma och inte på en återvinningsstation. Erfarenhet visar att ju bekvämare och enklare det är att sortera sitt avfall desto fler gör det
  • Optibagsystemet är enkelt att implementera och regelbundna kundundersökningar har bevisat att det upplevs användarvänligt
Felanmälan