Felanmälan

Quantum

Envac Quantum 300 är vår senaste utveckling. Den består av en nyutvecklad schaktkomprimator som medför en ökad lagringskapacitet, en mindre rördimension och en lägre energikonsumtion.

Halva energiförbrukningen

Med Envac Quantum reduceras energikonsumtionen med mer än 50% jämfört med ett vanligt Envac system.

Avfallet komprimeras rakt under sopnedkastet, direkt i schaktröret, istället för vid ankomsten till terminalen. Detta innebär att mängden valvtömningar kan minskas avsevärt.

Det kompakterade avfallet möjliggör en mindre rördimension och en minskning av luftflödet med så mycket som 50%. Genom att använda en lutande container i slutet av processen, används också gravitationskraften för en andra komprimering istället för att använda en hydraulisk komprimator med en elektrisk motor.

Dessa faktorer resulterar tillsammans i en reducerad energikonsumtion upp till 50%. I energitermer betyder detta att Envac Quantum kommer att använda sig av mindre energi per ton insamlat avfall, än någon annan jämförbar traditionell avfallsinsamling, inkluderat vanliga avfallsinsamlingsfordon.

Dubbla kapaciteten

Avfallsvolymerna växer globalt vilket behovet av en ökad avfallshanteringskapacitet också gör. Med komprimering vid sopnedkasten gör Envac Quantum det möjligt att öka insamlingskapaciteten genom att dubbla antalet bostäder kopplade till varje sopnedkast. I vissa fall, beroende på vilken typ av avfall som hanteras, kan en 400%-ig komprimering uppnås.

Dubbla värdet

När man tittar på investeringen så ger Envac Quantum ägaren ett högre värde. De mindre rördimensionerna och valet av rörmaterial (plaströr) resulterar i en lägre kostnad jämfört med de traditionella stålrören, både gällande material-, hanterings- och installationskostnader. Genom att dubbla antalet bostäder kopplade till varje sopnedkast minskas antalet nedkast. Komprimerat avfall och reducerade rördimensioner betyder också att systemets lufthastighet kan minskas och därmed spara energi i form av vakuumgenerering. Driftskostnaden minskar.

Utvecklad för

  •     Medel till högdensitets flerbostadshus
  •     Nyutvecklade projekt och tillbyggnader/renoveringar
  •     Att hantera flera avfallsströmmar som: Återvinningsbart avfall (blandade förpackningar, papper, plast, lättmetall etc.), restavfall (icke återvinningsbart) och matavfall

Fullt kompatibel med

  •     Envac Optibags optiska sorteringssystem
  •     Envacs självtömmande papperskorgar
  •     Utom- och inomhusinkast
  •     Identifiering och passersystem
  •     EAP (Envacs automationsplattform)
Felanmälan