Felanmälan

Självtömmande papperskorgar

Envac kan idag leverera automatiserade system för tömning av papperskorgar i offentlig miljö. De ständigt återkommande problemen med nedskräpning på grund av överfulla soptunnor i parker, stadskärnor eller på idrottsarenor försvinner, tillsammans med risken för skadedjur och dålig lukt. Nedskräpning och överfulla papperskorgar skapar ständigt irritation i områden där många ska samsas på en liten yta. Det kan vara i stadsparker där människor förtär mycket mat och dryck, vid större idrottsevenemang där papperskorgarna fylls snabbt under en kort tid eller på populära promenadstråk i städerna. Kostnaden för de frekventa tömningarna blir höga. Dessutom är det ofta svårt för sophämtare att ta sig fram och hämtningarna stör besökarna. Med en sopsug för tömning av papperskorgar i offentlig miljö försvinner dessa problem.

Så fungerar det:

Användarna slänger som vanligt sitt avfall i papperskorgar. Papperskorgarna är direkt kopplade till ett horisontellt rör under marken som med hjälp av vakuum suger iväg soporna till en terminal eller till så kallade skruvtankar placerade utanför området.

Den finns två typer av sopsug för tömning:

1) Stationär sopsug

I den stationära sopsugen sugs soporna iväg till en container i en terminal som är placerad på lämplig plats i utkanten av området. En ventil reglerar tömningen av samtliga papperskorgar som är anslutna till röret. Antingen töms papperskorgen med automatik när den blir full eller vid regelbundna tidsintervall.

2) Mobil sopsug

Med hybridsystemet sugs avfallet först iväg till slutna skruvtankar som kan placeras under jorden. Skruvtankarna binds ihop med dockningspunkter varifrån en sugbil sedan tömmer tanken vid behov. Dockningspunkterna placeras så att sugbilen som hämtar avfallet inte behöver köra in på gårdar, i parker eller i trånga gränder.

Mervärden

Envacs lösning är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Området blir betydligt renare och samtidigt skapas andra mervärden:

Inget behov av sopbilar

Genom att behovet av manuell tömning försvinner behövs inte längre någon trafik med tunga sopbilar i området. Arbetstid för soptömning frigörs samtidigt som besökarna slipper störande tung trafik.

Passande vid evenemang

Vid idrottsarenor där papperskorgar fylls snabbt under en kort period passar systemet med automatiskt tömning vid fulla korgar extra bra med sin höga kapacitet.

Förbättrad hygien

Hygienen förbättras avsevärt, både för människor som vistas i området och för sophämtare. Eftersom systemet är hermetiskt tillslutet lockar avfallet inte till sig skadedjur eller insekter, och släpper inte heller ifrån sig obehaglig lukt.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall.

Relaterade ämnen

Felanmälan