Nyskapande avfallsinsamling för smarta sjukhus

För att ytterligare förbättra sjukhusens sanitära förhållanden introducerar Envac ett system för hantering av smittförande sjukhusavfall.

Avfallet läggs i speciella påsar som slängs i ett separat inkast och transporteras i ett fristående system. I insamlingsstationen omvandlas det till ofarligt avfall, som antingen blandas med annat avfall eller förvaras i en separat behållare. För att upprätthålla sanitära förhållanden desinficeras detta system automatiskt med jämna mellanrum.

Infektionsspridningen minskar

Vid insamling av avfall, tvätt och smittförande sjukhusavfall i ett Envac sopsugssystem minskar den fysiska kontakten mellan människor och smutsigt material till ett minimum.

Avfallet och tvätten transporteras genom separata slutna rörsystem i stället för på vagnar i korridorer och hissar, vilket skapar en säkrare miljö för patienter, personal och besökare.

Det slutna systemet och de beröringsfria inkasten minimerar också spridningen av infektioner och olyckor.

Ett system – flera flöden

Envacs sjukhussystem skiljer sig från vårt vanliga sopsugssystem. För att hantera utmaningarna med en ren och säker bortforsling av tvätt, avfall, återvinningsbart och nu smittförande sjukhusavfall transporteras de fyra genom separata rör inom samma system.

Inkasten kan utrustas med beröringsfri teknik som använder sensorer för åtkomst. Sensorerna känner igen om det är tvätt, avfall, återvinningsbart eller smittförande sjukhusavfall som tas om hand.

Utan fysisk kontakt med knappar, handtag eller paneler för att hantera avfallet minimeras smittspridningen.

Vårt system tar bort behovet av att transportera tvätt i vagnar utanför avdelningarna, vilket minimerar spridningen av bakterier samt minskar driftskostnaderna.

Kostnadseffektivt

Minskad manuell hantering av tvätt och avfall är också kostnadseffektivt. Vår sopsug minskar behovet av personal som tar hand om tvätt och avfall. Färre transporter genom sjukhusets korridorer och kulvertar minskar även slitage på sjukhusbyggnaden vilket leder till minskade underhållskostnader.

Vårt system är inbyggt i sjukhusets väggar, golv och kulvertar och behovet av att transportera tvätt och avfall på vagnar försvinner.

Hållbarhet och sjukhusimage

För alla sjukhus är personal- och patientsäkerhet a och o, men sjukhus kan också vara en aktiv aktör för en mer hållbar framtid. Vårt system kan utformas för att hantera olika avfallsfraktioner och återvinning inom sjukhuset.

Med vårt system försvinner även manuell transport av avfall och tvätt. Det ger patienter och besökare en bättre upplevelse av sjukhuset. Den positiva framtoning som kommer med aktivt hållbarhetsarbete och toppmodern teknik lockar både patienter och den bästa vårdpersonalen till sjukhuset.

Tre separata rör. Från vänster: Smittförande sjukhusavfall, allmänt sjukhusavfall, återvinningsbart och smutstvätt

Patientsäkerhet med sopsugssystem

Arbetsmiljö med sopsugssystem

I ett Envacsystem minimeras den fysiska kontakten med avfall och smutstvätt.

Risken för avfallsrelaterade belastningsskador, skärsår, olyckor och infektioner elimineras.

Hissar kan användas för transport av patienter, personal och besökare – istället för vagnar med avfall och tvätt.

Sänkta driftskostnader med sopsugssystem

Sjukhusets image

Effektiv logistik med sopsugssystem

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält