Sorting

Oavsett insamlingsmetod – bara en plats för slutsortering

Vårt banbrytande system för återvinning kan kombineras med vårt smarta sopsugssystem eller användas tillsammans med redan befintlig insamlingsmetod. I båda fallen är Envacs lösning framtiden för kostnadseffektiv hantering som ökar återvinningsgraden.

Systemet är byggt på färgkodning där användarna sorterar återvinning i påsar med en specifik färg för varje material. Det gör det enkelt att sortera, även för ovana återvinnare. Samtliga påsar slängs i samma kärl eller sopsugsinkast. Påsarna sorteras sedan optiskt, baserat på färg i sorteringsanläggningen. Det innebär färre transporter vilket leder till både minskade kostnader och utsläpp av växthusgaser.

Källsortering

Grunden i all återvinning är att få användarna att källsortera hemma. Men att få användare engagerade och motiverade till att sortera och återvinna är ofta en utmaning. En nyckel till ökad motivation är att både informationen och sorteringen i sig är enkel.

Vi har lång erfarenhet och den lokala expertis som behövs för att sprida information och anpassa systemet till varje plats förutsättningar. Till exempel ökade återvinningen med 65% när vi genomförde projektet GrowSmarter i bostadsområdet Valla Torg, Stockholm.

Läs mer om GrowSmarter

Optisk sortering och AI – smart hållbarhet

Vårt systems färgkodning möjliggör insamling av data och analys med Artificiell Intelligens när påsarna sorteras…

Systemet kan samla in information om volymer för olika typers återvinning, hur bra användarna källsorterat, när olika typer av återvinning slängs och mycket mer.

Den datan använder vi sedan för att ytterligare förbättra och optimera vårt system. Med hjälp av AI kan vi även konfigurera systemets kapacitet och hur ofta inkast töms. Dessutom kan vi använda data för att motivera användarna till ännu mer och noggrannare källsortering. Det gör vårt system smartare och mer hållbart än traditionell återvinning.

Ett system – inte en storlek – som passar alla

Vi anpassar vårt system så att det kan passa alla förutsättningar. Från vårt minsta system som hanterar 1 inkommande flöde, 2 fraktioner och 9  ton per timme, till ett system som hanterar 3 inkommande flöden, 9 fraktioner och 27 ton per timme.

Systemet kan hantera matavfall, papper, plastförpackningar, metall, textil, tidningar, färgat och ofärgat glas, brandfarligt avfall o s v. Vi är säkra på att vi kan hitta en flexibel lösning för alla behov och utmaningar

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält