Sortinganläggning

Sorting

Envacs optiska sortering kan kombineras med vårt smarta sopsugssystem
eller med kommunens befintliga insamlingsmetod.

I båda fallen är Envacs lösning framtiden för kostnadseffektiv hantering som också ökar återvinningsgraden.

Med vår teknik är det lätt att uppfylla samtliga krav i den nya förpackningsförordningen.

Hushållen källsorterar sitt avfall i olikfärgade påsar, varje avfallstyp (fraktion) får en egen färg eller mönster.Alla avfallspåsar läggs i samma kärl. Det töms av en vanlig sopbil, precis som idag. Man behöver inte byta utrustning. Avfallet fraktas till en sorteringsanläggning där påsarna med hjälp av optik sorteras efter färg.De sorterade avfallsfraktionerna samlas i stora containrar och är redo för vidare materialåtervinning. Matavfallet körs till en biogasanläggning och omvandlas till miljövänlig biogas som används som drivmedel och ersätter fossil diesel. Restavfallet, alltså allt som inte kan materialåtervinnas, körs till en förbränningsanläggning där både elektricitet och fjärrvärme produceras. Optisk sortering kan användas oavsett insamlingsmetod.

Det fungerar synnerligen väl med Envacs sopsuganläggningar, men även med manuell insamling.

Optisk sortering – fungerar med alla insamlingsmetoder

Systemet är byggt på färgkodning där användarna sorterar avfallet i påsar med en specifik färg för varje avfallstyp. Det gör det enkelt att sortera, även för ovana återvinnare. Med Envacs lösning är det enkelt att uppfylla kraven i den nya förpackningsförordningen.

Samtliga påsar slängs i samma kärl eller sopsugsinkast. Påsarna sorteras sedan optiskt, baserat på färg i sorteringsanläggningen. Det innebär färre transporter vilket leder till både minskade kostnader och utsläpp av växthusgaser.

Källsortering

Grunden i all återvinning är att få användarna att källsortera hemma. Men att få användare engagerade och motiverade till att sortera och återvinna är ofta en utmaning. En nyckel till ökad motivation är att både informationen och sorteringen i sig är enkel.

Vi har lång erfarenhet och den lokala expertis som behövs för att sprida information och anpassa systemet till varje plats förutsättningar.

Till exempel ökade återvinningen med 65% i projektet GrowSmarter i bostadsområdet Valla Torg, Stockholm.

Läs mer om GrowSmarter

Optisk sortering och AI – smart hållbarhet

Vårt systems färgkodning möjliggör insamling av data och analys med Artificiell Intelligens när påsarna sorteras.

Systemet kan samla in information om volymer för olika typers återvinning, hur bra användarna källsorterat, när olika typer av återvinning slängs och mycket mer.

Den datan använder vi sedan för att ytterligare förbättra och optimera vårt system. Med hjälp av AI kan vi även konfigurera systemets kapacitet och hur ofta kärl och inkast ska tömmas.

Dessutom kan vi använda data för att motivera användarna till ännu bättre källsortering. Det gör vårt system smartare och mer hållbart än traditionell återvinning.

Skräddarsytt efter kommunens behov och utmaningar

Vi anpassar anläggningen efter mängden avfall.

Systemet kan hantera matavfall, papper, plastförpackningar, metall, textil, tidningar, färgat och ofärgat glas osv.

Optisk sortering kan användas i områden med sopsug och i områden med manuell insamling.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält