Envacs unika fördelar

Envacs lösningar är smarta, hållbara och kostnadseffektiva. Vi skapar mervärde för fastighetsägare och säkerställer nöjda slutanvändare, oavsett om systemet används hemma eller på jobbet.

Känns som magi

Hushållssoporna transporteras i rör under marken, och papperskorgarna är självtömmande. Glöm sopbilar i närområdet och skadedjur kring skräpiga kärl.

Tänk dig en stad utan sopbilar

I den här filmen kan du se skillnaden på hur gatorna trafikeras av sopbilar med traditionell avfallshantering respektive sopsug.

Innehållet i videon baseras på en simulering i Stora Ursvik, ett bostadsområde i Sundbyberg, en sopsugskommun sedan länge.

Gör en långsiktig investering värd pengarna

Den initiala investeringskostnaden kompenseras av:

  • Att minimal manuell hantering resulterar i låga drift- och underhållskostnader
  • Att det skonar renhållningsarbetarnas arbetsmiljö med mindre tung belastning
  • Ett ökat fastighetsvärde med en renare närmiljö
  • Att ytan som sparas när soprummen försvinner kan användas till annan, mer värdeskapande verksamhet

Ytbesparing - bygg fler lägenheter, inte soprum

Ytor som tidigare användes till soprum kan användas till lägenheter, kaféer eller cykelrum.

Vårt automatiserade avfallsinsamlingssystem reducerar inte bara avfall, lukt och oljud från sopbilar det frigör också värdefullt utrymme eftersom behovet av lagringsutrymme för avfallet minimeras.

Beräkningar* visar att man tjänar mellan 0,6 och 0,8 m2 lagringsutrymme på bottenvåningen per lägenhet i byggnaden jämfört med konventionell hantering med kärl.

Ett område med 3 500 lägenheter sparar till exempel 2 400 m2 yta som kan användas till fler lägenheter, detaljhandel, kaféer, cykelförråd eller en kombination av dessa.

Flexibelt system för bekvämare återvinning

Släng källsorterat material i inkast nära porten, ett inkast för varje avfallstyp. Våra system hanterar enkelt olika typer av avfall och närheten till inkasten gör det bekvämare att återvinna. Sopsugen kan  installeras i både nya stadsdelar och historiska stadskärnor. Systemet är flexibelt och går att bygga ut för flera fraktioner/avfallstyper när behovet ändras.

En ny lösning från Envac är att kombinera sopsug med optisk sortering. Sortera avfallet i olikfärgade påsar i hemmet och släng dem i ett och samma inkast. I den optiska sorteringsanläggningen sorteras sedan påsarna med hjälp av en kamera till respektive container för vidaretransport till återvinning.

En god investering

Bergen kommun i Norge får stor internationell uppmärksamhet genom att ha installerat ett sopsugssystem från Envac. Man har redan vunnit flera utmärkelser för sin hållbara satsning.

Så här säger Kolbjørn Akervold, Senior Advisor Bergen kommun, om investeringen.

Grönare och skönare i Bergen

Genom att välja en sopsuganläggning istället för traditionell insamling med kärl har Bergen blivit en global vägvisare.

Läs om projektet

Innovation ger smart sophantering

I Norra Djurgårdsstaden används insamlad data till optimering av hela avfallsprocessen.

Läs om projektet

Går det att älska sopor? Ja, när du slipper dem

Användarna är nöjda med Envacs system. Väldigt nöjda! Videon är baserad på en studie gjord bland slutanvändarna av vårt sopsugssystem i fem olika städer i Spanien. 

 

Relaterade ämnen

Felanmälan