Felanmälan

Flygplatser

Envacs sopsugsanläggningar hanterar stora mängder avfall från alla delar av flygplatsen – flygplan, cateringkök, restauranger, affärer och administrativa lokaler. Välkommen till en renare och mer attraktiv flygplats.

Enorma mängder sopor kommer från flygplan, cateringkök, restauranger, affärer och administrativa lokaler. Traditionell avfallshantering på flygplatser är svår; avfallssäckar ska passera säkerhetsslussar och sopbilar kör runt på den trafikerade plattan. Med Envacs sopsugsystem blir avfallshanteringen smidig, säker, hygienisk och mer kostnadseffektiv.

Transportera avfallet med luft

Med Envacs sopsuganläggning minimeras den manuella hanteringen. Soporna kastas i strategiskt placerade inkast och sugs med luft genom rör till en central uppsamlingsterminal. Inga mer sopsäckar i tullfilter och vänthallar.

En lönsam investering

Ett sopsugsystem kräver en större investering men medför samtidigt betydande besparingar som exempelvis:

 • Låga drift- och underhållskostnader
 • Minimerad manuell hantering – arbetskraft frigörs
 • Färre sjukskrivningar på grund av färre lyft och drag
 • Hygieniska riskzoner försvinner
 • Ytor frigörs som kan användas till lager och administrativa lokaler
 • Mycket tid sparas när avfallet inte behöver passera tull och säkerhetsområden

Flexibel lösning på många sätt

Envacs avfallshanteringssystem kan enkelt installeras på både nya och befintliga flygplatser.

Bekvämt placeradeinkast

 • I passagerarslussen till flygplanet
 • På plattan nedanför flygplanen
 • Vid arbetsbänkarna i köken
 • I lagerutrymmen vid butiker

Bättre för miljön och människorna

Ett automatiserat avfallshanteringssystem är fördelaktigt för både jordklot och människor:

 • Lägre koldioxidutsläpp
 • Bättre arbetsmiljö på plattan, städpersonal och cateringkök
 • Färre lyft och minskad risk för skärsår

Framtidens flygkök

Stora cateringkök på flygplatser hanterar enorma mängder avfall från flygplan, beredningskök och restauranger. Avfallsinkasten placeras inom bekvämt räckhåll från arbetsbänkarna; avfallet transporteras i rör från köket till en central terminal. Ett automatiserat köksavfallssystem innebär:

 • Bättre hygien i hela köket
 • Värdefull yta frigörs
 • Förbättrad arbetsmiljö – ingen soplukt och färre tunga lyft
 • Avfallet hanteras på ett hållbart sätt
 • Låga drifts- och underhållskostnader
 • ISO 14001-certifiering av köket och uppfyllande av hygienkraven HACCP

Öppet dygnet runt

Automatisk avfallshantering med Envac innebär:

 • Öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året
 • Inga fulla soptunnor
 • Minimal risk för störningar

 

Behagligare för resenärerna

När det finns sopsug välkomnas resenären av rena terminaler.

Inga överfulla papperskorgar, illaluktande sopsäckar eller hygieniska riskzoner.

Bättre för medarbetarna

Höga krav på hygien i cateringköken ger en bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

Minimerad manuell hantering innebär färre lyft, drag och skärsår.

Avfallshantering i industriella kök

Läs mer
Felanmälan