Felanmälan

Stadskärnor och bostadsområden

Vårt samhälle producerar allt mer avfall. Bara genom att modernisera avfallshanteringen kan vi bygga hållbara städer. Envacs prisbelönta system förvandlar stadskärnor och bostadsområden till renare och mer attraktivare platser.

Tänk dig en stad utan öppna kärl, soptunnor vid trottarkanten eller sopbilar som orsakar trafikstockningar och spyr ut föroreningar. Med Envacs sopsuganläggning blir avfallshanteringen smart, säker, hygienisk och mer kostnadseffektiv.

Envacs system kan installeras i befintliga stadskärnor och integreras i stadens arkitektur. Allt fler städer inser kostnaderna med trafikstockningar, nedskräpning, buller och avgaser. De innebär hälsorisker, sänker invånarnas livskvalitet och försvagar stadens varumärke. Envacs avfallsinsamlingsystem bidrar till en hållbar stad.

Så fungerar det

När du slänger soporna i ett sopinkast sugs de genom ett underjordiskt rörsystem till en uppsamlingsterminal. Rören döljs under marken tillsammans med vatten, avlopp och annan infrastruktur. Lagring i soprum och i kärl på trottoaren försvinner, den manuella sophanteringen minimeras och avfallet behöver inte längre transporteras längs gatorna.

Trevligare, tystare och tryggare

Städer och bostadsområden blir renare och mer inbjudande med sopsug. Vi installerar framtidens avfallshantering i allt från nya stadsdelar till historiska stadskärnor. Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter med upp till 90 procent.

Den smarta staden

Vi bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att hela tiden utveckla nya lösningar.

Ett system från Envac ger dig möjligheten att samla in och analysera data för att optimera avfallshanteringen. Det går till exempel att registrera mängd och typ av avfall per lägenhet, vilket i sin tur ger möjligheten till individuell fakturering och förbättrad källsortering. De data vi samlar in innebär att du kan följa upp miljöpåverkan, optimera schema för hämtning av avfallscontainrar, ge incitament till de boende och mycket mer.

Avfall från verksamheter

I stadens kommersiella miljöer produceras stora mängder avfall som ska tas till vara och återvinnas. Anslut verksamheterna i området till sopsuganläggningen för att förenkla hanteringen. Yta och arbetstid frigörs samtidigt som arbetsmiljön blir bättre med färre lyft, drag och skärsår.

Exempel på verksamheter och offentliga miljöer som finns anslutna till Envacs sopsugsanläggningar är: förskolor, skolor, hotell, banker, kontorsbyggnader, saluhallar, universitetsområden, parker, gågator, nöjesfält och kök i olika storlekar.

Kommersiellt avfall

Sparbanken Vest är ett exempel på användare från den kommersiella verksamheten som är ansluten till Envac-systemet i Bergen.

Vi pratade med Terje Kvamme, Verksamhetschef

Sopsug i Bergen, Norge

I Bergen har kommunen påbörjat en radikal förändring av avfallshanteringen.

Man byter ut det traditionella systemet med insamling i kärl och går över till sopsug, rörbaserad insamling som man säger på bergensk, i hela den inre kärnan av staden.

Hur går det? Har ni sett några effekter?

Vi frågade Kolbjørn Akervold, Senior Advisor, Bergen kommun.

Vi frågade 2 000 spanska användare om Envacs system ...

86,1%

föredrar Envacs automatiska och underjordiska avfallsinsamlingssystem jämfört med traditionell avfallshantering.

89,3%

skulle uppmuntra lokala myndigheter att installera Envac system om de flyttade till ett annat område.

89,9%

känner att Envac bidrar till att skapa renare utrymmen och trevligare stadsmiljöer.

85,4%

upplever att traditionell avfallsinsamling skapar trafikproblem.

Sammanfattning av fördelarna med sopsug

  • Bättre närmiljö med rena gårdar och trottoarer.
  • Bekvämt att slänga soporna i smart placerade sopinkast.
  • Mindre buller, avgaser och trafik.
  • Ytor för sophantering kan förvandlas till kommersiella lokaler.
  • Alltid tillgängligt – tömning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
  • Inga överfulla sopkärl.
  • Alltid funktionellt och utan avbrott även under strejker, helgdagar och dåligt väder.

En långsiktig investering

Den initiala investeringskostnaden kompenseras av:

  • De låga drift- och underhållskostnaderna.
  • Ökat fastighetsvärde med en renare och tryggare miljö.
  • Soprum kan istället användas till kaféer, cykelverkstäder eller andra företag.

Datainsamling - en smart funktion

Ett system från Envac ger dig möjlighet att samla in och analysera data för att optimera avfallshanteringen.

Läs mer här

Smart och hållbar stadsutveckling

Hållbara städer med sopsug. Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter med upp till 90 procent.

Läs mer här
Felanmälan