Envac Referensprojekt (på engelska)

Projekttyp: Stad
System installeras huvudsakligen i bostadsområden, för hushållens avfall.
Kommersiellt avfall samlas in från: butiker, restauranger, kaféer, parker, hotell, kyrkor, mathallar och skolor. Avfall samlas även in på gågator, torg och nöjesparker.
Avfallstyp: rest- och matavfall, förpackningar, kartonger och allmänt avfall.

Projekttyp: Sjukhus
System installeras på sjukhus, sjukhem och äldreboenden.
Typ av avfall: Allmänt sjukhusavfall och smutstvätt samt matavfall från sjukhuskök.

Projekttyp: Flygplats
System installeras på flygplatser.
Avfallstyp: Allmänt avfall på flygplats och från flygplan samt köksavfall från cateringbolagen.