Dags att se över avfallshanteringen?

Här kan du läsa om sopsuganläggningar, hållbar miljöteknik för insamling av avfall. Sopsug används både i nybyggda stadsdelar och i små bostadsrättsföreningar, på sjukhus, i storkök och i parker.

Läs mer om våra lösningar för: