Kvillebäcken

Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Kvillebäcken är ett nytt bostadsområde på Hisingen i Göteborg där staden valt att sätta en stor prägel på miljön. Lägenheter blandas med kontor, butiker, restauranger, förskolor och flera andra verksamheter. Runt 2 000 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, är planerade.

Utvecklingen av Kvillebäcken genomförs av ett konsortium under ledning av Älvstranden Utvecklings AB. För första gången samarbetar sju byggbolag att skapa en ny stadsdel i Göteborg. Redan på planeringsstadiet är miljöambitionerna för Kvillebäcken höga, det ska bli den första stadsdelen i Göteborg som byggs efter stadens nya, tuffa miljökrav.

Kvillebäcken har dessutom tilldelats ett bidrag på 35 miljoner från delegationen för Hållbara Städer för att förverkliga sex spjutspetsprojekt inom miljöteknik. Där är ett av projekten effektiv avfallsinsamling vilket också är en viktig del i Kvillebäckens miljöarbete. Detta har resulterat i en källsorterande sopsug samt Göteborgs första självtömmande papperskorg. Satsningen innebär att alla sopor som kastas i Kvillebäcken transporteras i rör under marken och samlas upp i containrar i en uppsamlingsstation som ligger placerad i utkanten av området. Detta bidrar till både bättre renhållning och minskad trafik i Kvillebäcken. Allt matavfall som slängs i området blir till biogas, som moderna bilar och bussar kan drivas med.

Kvillebäcken kommer att fungera som ett demo område för hållbar stadsutveckling och integrerad miljöteknik.

Projektet förväntas bli färdigt under 2019.

Basinformation för projekt
LandSverige
StadGöteborg
Projektstart2010
Anläggning drifttagen2013
Färdigställande2019
Systemdata
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet2,5 ton per dag
Antal fraktioner3
Antal inkast130
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall, Papper