Smart sopsug för hållbara städer, sjukhus och flygplatser

Låt avfallshanteringen kliva in i framtiden

Säg adjö till sopbilar, överfulla sopinkast och skräpiga papperskorgar.

Och säg hej till Envac!

Var kan du använda sopsug?

Envacs sopsuganläggningar är en hållbar, flexibel och lönsam lösning för att hantera avfall från i stort sett alla urbana miljöer.

Vi har lösningar för insamling och transport av hushållsavfall, skräp från papperskorgar, köksavfall från industriella kök, sjukhusavfall och smutstvätt.

Sopsugsystemen är hermetiskt tillslutna, låter och luktar inte och lockar inte till sig skadedjur.

Trafiken med sopbilar som transporterar avfall reduceras med upp till 90%.

Lagring i soprum och på trottoarer försvinner, avfallstransporter på gatorna och manuell hantering av minimeras.

Sopsug i Bergen, Norge

I Bergen har kommunen påbörjat en radikal förändring av avfallshanteringen.

Man byter ut det traditionella systemet med insamling i kärl och går över till sopsug, rörbaserad insamling som man säger på bergensk, i hela den inre kärnan av staden.

Hur går det? Har ni sett några effekter?

Vi frågade Kolbjørn Akervold, Senior Advisor, Bergen kommun.

Kontakta oss

Envacprojekten som gör världen lite mer hållbar

Visste du att Envac har levererat över 1.000 system för avfallshantering? Med den erfarenheten kan vi tillföra ett unikt mervärde i alla projekt, oavsett omfattning och utmaningar. Vi kan sopsug helt enkelt.

Här kan du läsa mer om vad vi åstadkommit i några utvalda projekt.

Datainsamling från stadens alla system - för vem och till vad?

För Envacs del används uppgifterna för att optimera systemets funktionalitet och ge feedback till användare, driftspersonal och systemägare.

Läs mer här

Sopsug och hållbar stadsutveckling

Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter med upp till 90 procent.

Läs mer här

Relaterade