Innovation för engagerade medborgare och smarta städer

Klimatet och miljön är vår tids stora utmaning. Med Envac ReFlow har vi skapat en digital infrastruktur som hjälper städer att nå sina miljömål genom att engagera invånare och modernisera avfallshanteringen.

Vi har tagit fram ReFlow tillsammans med experter inom beteendevetenskap för att upprätthålla ett långvarigt medborgarengagemang. Med hjälp av data och information från sopsugen visualiseras stadens återvinning och avfallsflöden på ett sätt som ökar engagemang och kunskap om hur alla kan bidra till att förbättra miljön.

Enklare återvinning = Bättre återvinning

Med Envac ReFlow får användarna tips i olika digitala kanaler om hur de kan förbättra sin källsortering och var de kan slänga sin återvinning om ett inkast är fullt.

Dessutom får användarna för första gången feedback om hur mycket de återvinner och hur deras insats hjälper till att nå stadens återvinningsmål.

ReFlow-appen kompletteras med digitala informationsskyltar i fastigheternas entréer.

Skyltarna förmedlar viktig områdesinformation och ger en överblick av hur återvinningen går för fastigheten.

Vid inkasten finns mer information i form av App clips som ger svar på vanliga frågor kring sopsug och återvinning.

Genom appen och de andra digitala kanalerna motiverar ReFlow positiva återvinningsvanor och cirkulärt tänkande. Användarna kan lätt jämföra sin återvinning med grannarnas och bostadsområdets, i appen och på skyltarna.

Den första smarta mätaren för avfallsindustrin

Med ReFlow lanserar vi för första gången i historien en smart mätare för avfallshantering. Smarta mätare har under de senaste decennierna förändrat energisektorn i grunden genom att optimera energinät och engagera användare och elproducenter. ReFlows smarta mätare skapar nu samma möjligheter för innovation inom avfallssektorn.

ReFlow kan integreras med energinätet med hjälp av Artificiell Intelligens. Genom att undvika perioder med hög energianvändning och utökat nyttjande av förnybara energikällor gör ReFlow det möjligt att ytterligare reducera utsläpp från sopsuganläggningar som i sig genererar lägre utsläpp än traditionell avfallshantering.

3R = Reduce, Reuse and Recycle

Med ReFlow minskar inflödet av varor till ett bostadsområde samtidigt som mängden återvinning och återanvändning ökar.

ReFlow gör det möjligt att dela t.ex. utrustning och verktyg mellan hushåll vilket minskar behovet av nyinköp. Saker som inte längre används kan enkelt delas eller ges bort till grannar och andra inom bostadsområdet. Varor som inte hittar en ny ägare kan istället återvinnas i större utsträckning än tidigare.

Tillsammans skapar det en digital tjänst där cirkulärt tänkande står i fokus. Istället för flera appar kan återanvändning och återvinning optimeras på ett ställe som dessutom ger systemoperatören information om mängden material som sparas och hur det ger ett mindre klimatavtryck.

Lyssna på vår medverkan i Sysavs podd ”En riktig sopig podd” där Mikael Hjelte som är säljare på Envac bl a berättar om verktyget ReFlow.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält