Kort om

Barking Riverside, beläget längs floden Themsen, är ett partnerskap mellan Londons borgmästare och L&Q – det kommer att omfatta 10 800 nya bostäder av blandad storlek och stil.

Ett 65 000 kvadratmeter stort område planeras för kommersiell verksamhet som shopping, restauranger och kaféer. Även fritidsanläggningar, sjukvård och skolor samt en helt ny tågstation som kommer öka tillgängligheten att ta sig till centrala London kommer inrymmas i området.

Ett av projektets syfte var att se till att de boende har tillgång till en hållbar bostadsmiljö med gott om utrymme. Därför gav Barking Riverside Envac uppdraget att utforma och installera sitt sopsugssystem som, när det är färdigt, kommer att bli ett av Europas största.

Envacs sopsugssystem ersätter de 19 000 sopkärl, som hade krävts med vanlig traditionell avfallshantering, med 460 sopinkast.

16 ton avfall/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Restavfall och återvinningsbart

460 inkast

Ersätter de 19 000 traditionella sopkärlen. Sparar både yta och bidrar till estetiken

8 700 m transportrör

Rördimension 500 mm

Vår hållbarhetsledda etos och vårt åtagande att göra detta till ett rent, grönt och trevligt område att leva i ledde oss till denna banbrytande metod för avfallshantering.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält