Projekttyp / Stadsmiljö

León

Storslagen arkitektur, en rik och varierad historia och en katedral från 1200-talet ligger bakom León’s internationella rykte som både kultur- och spansk turiststad.

 

Läs mer

Historisk stadskärna
Befintligt, utbyggnad
315 inkast
2 fraktioner
Kontakta oss

Storslagen arkitektur, en rik och varierad historia och en katedral från 1200-talet ligger bakom León’s internationella rykte som en kultur- samt spansk turiststad. Kunden

León stad

Uppdraget

Med en växande befolkning, närmare 130 000 invånare, och historiska kvarter med ett rikt nattliv, krävde staden en avfallslösning som:

  • Slipper sopbilar som kör runt på gamla, smala och slingrande gator, både ur ett säkerhets- och historiskt bevarandeperspektiv
  • Minskar trycket på en gammal och dåligt rustad stadsinfrastruktur som går tillbaka åtta århundraden i tiden
  • Är integrerad med en historisk stad utan att äventyra dess traditionella charm
  • Möjliggör insamling av en stor mängd avfall utan att “störa atmosfären” i ett populärt turistmål

Projektet

Efter att ha genomfört ett omfattande kartläggnings- och planeringsprogram som fastställde hur systemet skulle installeras, samtidigt som områdets historiska infrastruktur och arkitektur bevarades, byggde Envac systemet på en plats som täcker 44 000 kvm.

Systemet utgörs av ett 3,2 km långt underjordiskt rörnät med totalt 315 inkast, av vilka 75 är belägna i historiska distriktet Barrio Húmedo och 240 i La Lastra.

Envac systemet transporterar soporna, som tidigare samlades in dagligen av flera sopbilar och personal, till en uppsamlingsplats, sopsugsterminal, i det nya området La Lastra i utkanten av staden. Det betyder att insamlingsfordon inte längre behöver komma in i de trånga, historiska centrumdelarna.

Dagligen samlas 2,2 ton avfall in sedan systemet togs i drift 1999.

I linje med Envacs engagemang för en fortsatt utveckling och som en del av staden Leóns säkerställande att systemet utnyttjas fullt ut anpassar kommunen ständigt inkasten för att bättre möta användarnas behov. Detta ökar inte bara användarengagemanget utan förbättrar också systemets totala effektivitet.

Resultatet

Envacs installation i León har:

  • Tillhandahållit en lösning som smälter in i den historiska platsen och inte riskerar stadens estetiska värden som fortsätter att locka hundratusentals människor till staden varje år
  • Avlägsnat utmaningen med otillgängliga tömningar av avfallet för insamlingsfordon. Avfallet transporteras under jord, via luftflöde, till en uppsamlingsstation i utkanten av León där en enda hämtning sker när containern är full
  • Minskat den tunga trafiken av sopbilar och dess slitage på gator som är många århundraden gamla
  • Avlägsnat farorna i samband med tung trafik på slingrande och ibland isiga vägar
  • Gjort Leóns gator renare, finare och mer hygieniska genom att ersätta traditionella sopkärl, som ofta blir överfulla, med Envacs sopinkast, som aldrig blir fulla

León är en plats som ligger nära hjärta och sinne för inte bara dess invånare, utan också för de som tar sig tid att besöka den varje år. Till följd av detta är det ytterst viktigt för oss att bevara platsen och behålla de egenskaper som gör Leon så speciellt.
Traditionell avfallsinsamling i och runt gator som inte klarar tunga fordon skadade Leons infrastruktur, det medförde också en risk för invånarna och gjorde avfallsprocessen mycket svårare för de som samlade in avfallet. Envac har tillhandahållit en lösning som uppfyller alla krav på en modern avfallsinsamling i en urban infrastruktur från 1200-talet. Vi har inte bara framtidssäkrat vår avfallshanteringsstrategi utan också Leóns gator i processen.

David Fernández del Río, Environmental Technician at City of León Municipality

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 2,2 ton per dag

Land Spanien

Stad Léon, Castilla

Kund Léon stad

Projektstart N/A

Drifttagning 1999

Systemdata

Område Befintligt och utbyggnad

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 500

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 2

Avfallsfraktioner Restavfall och förpackningar

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter N/A

Relaterade ämnen

Kontakta oss
Dela