Projekttyp / Stadsmiljö

Maroochydore

Första sopsugssystemet i Australien.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
300
2
Felanmälan

Kunden

Sunshine Coast Council

Uppdraget

Sunshine Coast Council är Australiens femte största kommun som ligger 100 km norr om Brisbane.

När det ambitiösa ombyggnadsprogrammet, för Maroochydore City Center, inleddes och man skulle leverera en del av landets mest hållbara byggnadskonstruktioner och skapa över 30 000 jobb före 2040, visste man att det även behövde tas ett mer innovativt grepp för avfallshanteringen.

Utvecklingen skulle inte bara leda till ett tätbefolkat område med över 2 000 lägenheter, butiker och stort  kommersiellt utrymme, utan det skulle också innebära en begränsad möjlighet för tunga fordon att ta sig fram. Detta skulle göra det oekonomiskt, otillgängligt och inte särskilt estetiskt tilltalande att använda det antal traditionella sopkärl som skulle behövas.

Med en global portfölj på över 1 000 installationer, var Envac inbjuden att lämna anbud för projektet som skulle bli det första automatiserade avfallshanteringssystemet (AWCS) på australiensisk mark.

Projektet

Efter att, i september 2016, ha vunnit kontraktet som en del av Maroochydores smarta stadsplaneringsfas började Envacs design team att utveckla ett system som skulle ansvara för att samla in avfall via ett underjordiskt nätverk av rör i ett område på 182 000 m2.

Systemet valdes ut för att stödja kommunens övergripande mål att skapa en ny knutpunkt för ekonomisk utveckling, förbättra områdets infrastruktur och skapa ett nytt centralt affärsdistrikt. Maroochydore City Center ska få statusen som ett utvecklingsområde med högsta prioritet.

Envac är ett av flera utvalda teknologier för att visa upp Australiens engagemang för en hållbar utveckling och innovation. Smart belysning, trafiksystem för realtid och fiberanslutningar i höghastighet är några av de andra.

Systemet, som kommer att samla in två avfallstyper, restavfall och återvinningsbart (torrt) material, kommer att transportera nio ton avfall varje dag från 300 sopnedkast över hela området.

Den första fasen av systemet, som inkluderar sopsugsterminalen, beräknas vara färdig 2019. Hela utvecklingen kommer att slutföras år 2041.

Jag är väldigt stolt över att Sunshine Coast tar täten med den här innovativa lösningen för avfallsinsamling i Australien och jag är säker på att andra städer och stora stadsprojekt snart kommer att följa i våra fotspår. Förutom att göra vår stadskärna mer attraktiv, har denna teknik visat sig vara effektiv även för en ökad återvinningsgrad, så vår miljö kommer också att gynnas.

Sunshine Coasts Borgmästare, Mark Jamieson

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 9 ton per dag

Land Australien

Stad Sunshine Coast

Kund Sunshine Coast Council

Projektstart September 2016

Drifttagning Under installation

Systemdata

Område Nybyggnation

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400 och 450

Rörlängd (m) N/A

Antal fraktioner 2 fraktioner

Avfallsfraktioner Restavfall, återvinningsbart material

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter Ca 2 000 fas 1, ca 6 500 vid full utbyggnad 2040

Relaterade ämnen

Felanmälan