Envac installerar innovativ insamling av avfall i norska Sandvika 

Staden Sandvika har valt Envac Norge som leverantör av stadens nya automatiserade avfallshanteringssystem. Envacs system minskar den manuella hanteringen av avfall och förbättrar säkerheten i både hantering och i stadens trafiksystem.

Envacs hållbarhetsrapport fokuserar på klimatneutral drift i smart avfallsinsamling

På Envac strävar vi efter att helt förändra avfallshanteringsbranschen genom att introducera innovativa och tillgängliga lösningar. Våra banbrytande teknologier gör det möjligt för oss att möta de globala utmaningar vi står inför och positivt påverka framtida generationer. Många smarta städer har insett fördelarna med vårt automatiska avfallsinsamlingssystem.

Invigning av en etapp av Bergens sopsugssystem

Ännu en etapp är nu färdigställd vilket innebär ett lyft för området. Även gator, cykelbanor, och trottoarer har rustats upp.

Envac sponsrar Stadsmissionerna i jul

Vi stöttar Stadsmissionerna i Göteborg och Stockholm samt Lions i Malmö för deras viktiga arbete för barn och deras familjer som lever i utsatthet.

Envac delar med av sin erfarenhet på Forum Vårdbyggnads konferens

Envac presenterar, med Högsbo sjukhus som praktiskt exempel, hur vi kan effektivisera verksamheten genom de platsbesparingar samt förbättrade logistikflöden sop- och tvättsugen bidrar till.

Ny sorteringsanläggning i Ålborg

Automatiserad sorteringsanläggning stödjer framtidens avfallshantering.
Anläggningen är utvecklad och designad av svenska Envac och ska ta emot ca 50 000 ton avfall (varav 10-15 000 ton är matavfall) per år från invånarna i Ålborg kommun.

Wilds Centre, med Envacs sopsugssystem, vann priset årets ”British Community Building”

The Wilds vid Barking Riverside använder Envacs sopsugssystem som kommer att vara ett av de största enskilda systemen i Europa när det är färdigställt. Wilds-byggnaden vann 2022 RICS National Award i Storbritannien för sin enastående prestation i att tillhandahålla en anläggning som direkt gynnar lokalsamhället.

Envac deltar på konferensen – Smarta sjukhus

Envacs sjukhussystem är en del av en heltäckande försörjningskedja där flera komponenter ingår för att ge hela sjukhuset en fungerande logistik.

Klimatpaktens årskonferens 25 oktober

Klimatpaktens årskonferens är en mötesplats för de som vill få hjälp och verktyg i sitt företags klimatarbete. Nätverket har 340 medlemmar.

Envac deltar på Recyclingdagen

På konferensen kommer framförallt de nya reglerna om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar belysas.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält