Invigning av en etapp av Bergens sopsugssystem

Ännu en etapp är nu färdigställd vilket innebär ett lyft för området. Även gator, cykelbanor, och trottoarer har rustats upp.

Envac sponsrar Stadsmissionerna i jul

Vi stöttar Stadsmissionerna i Göteborg och Stockholm samt Lions i Malmö för deras viktiga arbete för barn och deras familjer som lever i utsatthet.

Envac delar med av sin erfarenhet på Forum Vårdbyggnads konferens

Envac presenterar, med Högsbo sjukhus som praktiskt exempel, hur vi kan effektivisera verksamheten genom de platsbesparingar samt förbättrade logistikflöden sop- och tvättsugen bidrar till.

Ny sorteringsanläggning i Ålborg

Automatiserad sorteringsanläggning stödjer framtidens avfallshantering.
Anläggningen är utvecklad och designad av svenska Envac och ska ta emot ca 50 000 ton avfall (varav 10-15 000 ton är matavfall) per år från invånarna i Ålborg kommun.

Wilds Centre, med Envacs sopsugssystem, vann priset årets ”British Community Building”

The Wilds vid Barking Riverside använder Envacs sopsugssystem som kommer att vara ett av de största enskilda systemen i Europa när det är färdigställt. Wilds-byggnaden vann 2022 RICS National Award i Storbritannien för sin enastående prestation i att tillhandahålla en anläggning som direkt gynnar lokalsamhället.

Envac deltar på konferensen – Smarta sjukhus

Envacs sjukhussystem är en del av en heltäckande försörjningskedja där flera komponenter ingår för att ge hela sjukhuset en fungerande logistik.

Klimatpaktens årskonferens 25 oktober

Klimatpaktens årskonferens är en mötesplats för de som vill få hjälp och verktyg i sitt företags klimatarbete. Nätverket har 340 medlemmar.

Envac deltar på Recyclingdagen

På konferensen kommer framförallt de nya reglerna om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar belysas.

ENVAC TAR HEM ETT AV KOREAS STÖRSTA MILJÖPRIS

Envac har vunnit Korea Environmental Award for Environmental Waste Collection Management – ännu en internationell utmärkelse att lägga till sin växande samling.

17 september plockar hela Sverige skräp

Håll Sverige Rent dagen är en del av World Cleanup Day. Hela världen är ute och plockar skräp denna dag. Du kan också delta!

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält